I. pilotní studie – Kraniosakrální biodynamika a problémy pohybového aparátu a nervové soustavy

Česká asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky provedla preklinickou studii Kraniosakrální biodynamika a problémy pohybového aparátu a nervové soustavy.

PROČ?

Cílem studie bylo zjistit, jaký dlouhodobý vliv má série deseti ošetření na klienty, kteří mají subjektivní potíže nebo bolesti pohybového aparátu a/nebo problémy s nervovou soustavou.

PRŮBĚH PROJEKTU

Studie začala v září 2011 a skončila v květnu 2014. Celkem se studie zúčastnilo 70 klientů, ale pouze od 50ti bylo možné protokoly využít ke zpracování. Klienti vyplňovali první dotazník před prvním ošetřením, druhý dotazník ihned nebo do týdne po desátém ošetření a třetí dotazník půl roku po desátém ošetření. Byl zajištěn souhlas a ochrana osobních údajů klientů. Deset ošetření CSB proběhlo v rozmezí 20ti týdnů, přičemž jedno ošetření trvalo 40-60 minut.

Na studii pracovali tito terapeuti CSB: Bára Dlouhá, Martin Srdce, Zuzana Kozáková, Jana Ohanková, Zlata Koštejnová, Jana Plocková, Jan Kolář a Michaela Dvořáková. Na přípravě studie se podílely Abha Sajwel a Gabriela Ouřecká. Poděkování za pomoc při přípravě a dokončení patří také Rikimu Watzkovi a Alžbětě Schmídové.

Níže uvedené procentuální poměry jsou výsledky získané porovnáním subjektivního stavu klienta před prvním ošetřením a stavu klienta půl roku po jeho desátém ošetření. Do kategorie „stejné“ spadají klienti, u nichž se stav nezlepšil ani nezhoršil, ale také klienti, kteří uvedený problém neměli vůbec a tento stav se nezměnil ani půl roku po posledním ošetření.

VÝSLEDKY

Z výsledků studie vyplývá, že po sérii 10 ošetření došlo ke snížení bolesti a zlepšení celkového stavu u výrazného počtu zúčastněných klientů. Klienti se subjektivně cítili fyzicky i psychicky mnohem lépe. Závěrem můžeme říci, že kraniosakrální biodynamika je účinný terapeutický přístup, který má trvalý pozitivní efekt na život klienta.

  • Bolesti hlavy: zlepšení 76%, stejné 6%, zhoršení 18%

  • Bolesti páteře a kloubů: zlepšení 88%, stejné 4%, zhoršení 8%

  • Celk fyz. změna: zlepšení 90%, stejné 8%, zhoršení 2%

  • Celk. psych.změna: zlepšení 82%, stejné 14%, zhoršení 4%

  • Kvalita spánku: zlepšení 60%, stejné 34%, zhoršení 6%

  • Výkyvy nálad a deprese: zlepšení 68%, stejné 20%, zhoršení 12%

  • Hlavní potíže klienta: zlepšení 68%, stejné 12%, zhoršení 20%

  • Omezení v běž. životě: zlepšení 68%, stejné 20%, zhoršení 12%

  • Změna v užívání léků: zlepšení 10%, stejné 88%, zhoršení 2%

Zpráva o výsledcích studie byla zaslána mimo jiné také mezinárodním organizacím sdruženým v IABT, zahraničním učitelům kraniosakrální biodynamiky a ČTK.