II. pilotní studie – Bolest hlavy

Studie byla určena klientům s těmito problémy: opakované migrény a/nebo bolesti hlavy, u nichž nebylo možné zjistit příčinu nebo je příčina nejasná.

PROČ?

Studie byla určena klientům s těmito problémy: opakované migrény a/nebo bolesti hlavy, u nichž nebylo možné zjistit příčinu nebo je příčina nejasná.

PRŮBĚH PROJEKTU

Klient, který se zapojil do studie, podstoupil celkem 7 ošetření terapií CSB během 14ti týdnů, sledoval četnost a intenzitu bolesti měsíc před prvním ošetřením a měsíc po posledním ošetření CSB, vyplnil vstupní a výstupní dotazník a doložil vstupní a výstupní vyšetření neurologa.

Podmínky pro vstup do projektu: Klient byl ve věku 25-60 let, měl problémy v uvedených oblastech, vyplnil 2 dotazníky během účasti na projektu. Klient se mohl před, během a po skončení série terapií CSB léčit standardním způsobem u svého lékaře nebo pokračovat ve svých dalších aktivitách za účelem zlepšení obtíží.

Tato studie byla již ukončena.