Kraniosakrální technika klidového bodu: zkoumání jeho účinků u osob s demencí

GerdLA, Hart LK, Zimmerman MB

KDE?

Center for Education in Family and Community Medicine, Department of Medicine, Stanford University, Palo Alto, California, USA. lgerdner@gmail.comner

DESIGN STUDIE

K prozkoumání vlivu kraniosakrální techniky klidového bodu (CSPT) u devíti starších lidí s demencí byla využita smíšená metodologie. Účastníci byli monitorováni na počátku (3 týdny), během intervence (6 týdnů), a po intervenci (3 týdny) pomocí upraveného Cohen-Mansfieldova inventáře rozrušení Cohen-Mansfield Agitation Inventory (M-CMAI). CSPT byla prováděna denně po dobu šesti týdnů certifikovaným kraniosakrálním terapeutem.

VÝSLEDKY

Zjištění ukázala statisticky významné snížení u souhrnu M-CMAI a u podskóre během intervenčního období. Toto snížení pokračovalo v postintervenčním období u podskóre fyzické neútočnosti a slovní agitace. Domácí a pracovní rozhovory poskytly konvergentní validitu u kvantitativních zjištění.

Účastníci byli také ochotnější spolupracovat při pečujících aktivitách a projevovali smysluplné interakce.