Vliv kraniosakrální terapie na symptomy spodních močových cest u roztroušené sklerózy

Raviv G, Shefi S, Nizani D, Achiron A.

KDE?

Urology Department, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel. gravivg@zahav.net.il

CÍLE

Prozkoumat, zda kraniosakrální terapie vylepšuje symptomy spodních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS)

DESIGN STUDIE

Studie na reálné věkové skupině.

Centrum pro ambulantně ošetřované pacienty s roztroušenou sklerózou v referenčním zdravotním centru.

Praktická kraniosakrální terapie (CST)

VÝSLEDKY

Změny u symptomů spodních močových cest, objemu rezidua po močení a kvality života. Pacienti z naší kliniky pro roztroušenou sklerózu byli zhodnoceni před a po kraniosakrální terapii.

Hodnocení zahrnovalo neurologické vyšetření, určení stavu postižení, ultrasonografický odhad objemu rezidua po močení a dotazníky ohledně symptomů dolních močových cest a kvality života.

Dvacet osm pacientů dosáhlo kritérií kvalifikace a byli vybráni pro tuto studii. Srovnání objemu rezidua po močení, symptomů dolních močových cest a kvality života před a po kraniosakrální terapii odhalilo významné zlepšení (0.001>p>0.0001).

ZÁVĚR

Ukázalo se, že CST je účinná forma léčby symptomů dolních močových cest a zlepšení kvality života u pacientů s RS.