Vliv kraniosakrální terapie na úzkost, deprese a kvalitu života u pacientů s fibromyalgií

Matarán-Peñarrocha GA, Castro-Sánchez AM, García GC, Moreno-Lorenzo C, Carreño TP, Zafra MD

KDE?

La Vega Sanitary District (Andalusian Health Public Service), Department of Physical Therapy, University of Granada, Spain

CÍLE

Cílem této studie bylo analyzovat dopady kraniosakrální terapie na deprese, úzkost

a kvalitu života u pacientů s fibromyalgií trpících bolestmi.

Fibromyalgie je považována za kombinaci fyzického, psychologického a společenského postižení. Příčiny patologických mechanismů fibromyalgie doposud nejsou známy, ale fibromyalgie může vést k snížené kvalitě života.

DESIGN STUDIE

Byla provedena dlouhodobá dvojitě slepá experimentální klinická studie. Osmdesát čtyři pacientů diagnostikovaných fibromyalgií bylo náhodně přiděleno do skupiny s intervencí (kraniosakrální terapie) a placebo skupiny (simulovaná léčba odpojeným ultrazvukem). Léčba trvala po dobu 25 týdnů.

VÝSLEDKY

Úzkost, bolest, kvalita spánku, deprese i kvalita života byly zjišťovány po deseti minutách (po skončení terapie), po šesti měsících a po roce od skončení léčby. Úzkostné stavy a prvky úzkosti, bolest, kvalita života a Pittsburghův index kvality spánku byly významně vyšší v skupině s intervencí oproti placebo skupině těsně po terapii a po šesti měsících uplynulých od poslední terapie. Po roční odezvě se však skupiny lišily pouze u Pittsburghova indexu kvality spánku.

ZÁVĚR

 Léčba fibromyalgie pomocí kraniosakrální terapie přispívá k vylepšení úzkosti a kvality života u těchto pacientů.