Záznam 5. kraniosakrální konference

Tato kraniosakrální konference byla věnována tomu, jak přicházíme na svět. Jak nás ovlivňuje to, co zažijeme v děloze, při porodu a v prvních měsících života?

PROČ?

Zkoumala, jak pracovat s miminky a lépe jim porozumět a také to, jaký mají rané zkušenosti dopad i na náš dospělý život. Jak je možné tyto rané otisky přenastavit? Tématu zrození se příspěvky věnovaly i v širších souvislostech – jak se rodíme a dalším aspektům během naší životní cesty.

JAK?

Přednášející své příspěvky v rámci možností vztáhli k současné situaci, tj. jak rané otisky ovlivňují naši budoucí kapacitu zvládat stresové situace, či jak současná situace zrcadlí raná traumata způsobená oddělením a izolací. Konference je určena pro kraniosakrání praktikanty, osteopaty, fyzioterapeuty, dále pro zdravotní pracovníky, porodní asistentky, duly, psychology, psychoterapeuty a lékaře, a to i pro ty, kteří přímo s dětmi nepracují. Může oslovit každého, kdo se zajímá o terapie pracující s tělem a chce získat novou inspiraci.

Prezentující a jejich příspěvky

Matthew Appleton MA, RCST, UKCP (UK) – Budování odolnosti v čase krize prostřednictvím rozpoznání raných otisků

Jak souvisí naše schopnost zvládat stres s raným vývojem? Příchod na svět je stresující a velmi intenzivní prožitek. Tento prožitek nás předisponuje k pozdějším reakcím na stres. Zahlcující prožitky z prenatálního období a období porodu miminka sdělují, a to řečí těla a dalšími způsoby. Tyto projevy jsou velmi expresivní a zároveň velmi konkrétní. Přesto jsou z velké části nepochopeny a považovány za bezvýznamné. Pokud jsou však uznány a miminka zažijí empatickou reakci, jsou schopna traumata, která v sobě nesou, rozřešit. To umožňuje, aby se u nich obnovila vrozená schopnost seberegulace, spíše než aby se u nich dále projevovalo traumatické chování. Nevyřešené porodní trauma se během raného a pozdějšího dětství projevuje chováním, které se jeví jako obtížné a nevhodné. To platí zejména v době určitých přechodových fází. Rodiče, pedagogové i terapeuti, kteří nerozumí kořenům chování založeného na porodních traumatech, často reagují způsoby, které původní trauma spíše posilují, než aby podporovaly nové možnosti.

Součástí přednášky jsou komentované video ukázky Mattheovy terapeutické práci s miminky a dětmi, ve kterých uvidíme, jak lze porodní trauma rozpoznat a jak s ním pracovat. Vybrané příklady se zaměřují na to, jak pracovat s dětmi, které mají zážitek porodu císařským řezem.

Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP (USA) – Narušení rodičovské vazby a náprava dyády matka/novorozenec: Úvod do pre a perinatální psychologie a posouzení potenciálních rizik u rodičů

Bonding je intenzivní pocit, který má matka vůči miminku v děloze a po narození. Je to “lepidlo”, vytvářející silný savčí instinkt pečovat o potomky a chránit je. Všichni savci se takto vážou na svá mláďata, a naopak miminko si vytváří attachment ke své matce. Bonding a attachment jsou klíčovými faktory pro přežití. Důvěra, pocit sebe sama, schopnost vztahovat se k druhým, spolupracovat a užívat si život jsou významnými aspekty bondingu a attachmentu a mohou ovlivnit kvalitu celého dalšího života člověka. Tato kvalita je jak emoční, tak i psychologická. Během těhotenství nebo porodu může být bonding narušený, což ovlivňuje zdraví matky i dítěte. Mohou se objevit poporodní deprese nebo úzkosti, u miminek vznikat koliky a neutišitelný pláč, stejně jako emoční chlad, odstup nebo tyranské chování. V pozdějším věku takoví lidé nedokážou udržovat zdravé vztahy ať už v manželství, práci nebo okruhu blízkých.

Schopnost správně posoudit stav klienta nám může pomoci poskytnout mu adekvátní péči anebo ho na takovou péči nasměrovat.

Přednáška se věnuje pre a perinatální psychologii a zdraví, a zaměřuje se na vztahovou vazbu (bonding), její poruchy a intervence k její nápravě. Prozkoumává otisky z období početí, těhotenství i porodu.

Radek Neškrabal BCST (ČR) – Zrození a rození v lidském životě z obecného pohledu

Tento pohled je zaměřen na zrození a rození člověka, který se rozhodl být prospěšný s přístupy, které se během svého života naučil, vstřebal či jakkoli přijal do svého bytí. S tím pak přistupuje ke klientovi, k sobě a světu. A tady je ta otázka, která vzniká při pohledu na sebe či jiné. Jak se starat o tento proces rození? Neboť toto slovo je proces. Je to přerod z jednoho stavu do druhého procesem poznávání, zkoumání a aplikování zkušeností získaných životem.

Kdežto zrození je okamžik, ve kterém nastane rozhodnutí „Být“. Okamžik podpořený vrozenými silami dechu života.

Je to přechod stavu, ve kterém je zapojeno mnoho okolností fyzických, fyziologických, energetických, duchovních. A ty jsou spuštěny opět souborem okolností potvrzující samotnou Moudrost vtělující se do hmoty, kterou současně utváří, jako zkušenost rození.

Zamyslíme se i na tím, jak se člověk stává praktikantem, terapeutem. A také nad tím, jak podpořit rodiče, aby mohli být nápomocni svému dítěti na jeho cestě ke Zdraví.

MgA. Katarína Zatovičová (SR) – Vědomý kontakt rodičů s miminkem, naplňování základních potřeb podle psychoterapie PBSP

Nahlédnutí do vzájemné prenatální komunikace – 5 základních vývojových potřeb – inspirace PBSP terapeutického systému (Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie) pro zdravou a plnohodnotnou interakci dítěte s okolím před i po narození

Aktivní příprava na porodní proces a přivítání miminka v kontextu se současným stavem českého porodnictví.

„Tak, jak se k dítěti chováme když je v děloze, tak se ono bude chovat v dospělosti k sobě i ke světu. Přirozený porod jako cesta ke společnosti bez násilí.“ P. Fedor-Freybergh, prenatální psycholog a gynekolog

ZAKUPTE SI ZÁZNAM Z KONFERENCE

Záznam obsahuje následující:

  • Ellynne Skove: Narušení rodičovské vazby a náprava dyády matka/novorozenec (63 min)

  • Mathew Appletton: Budování odolnosti v čase krize prostřednictvím rozpoznání raných otisků (83 min)

  • Radek Neškrabal: Zrození a rození v životě člověka (60 min)

  • Panelová diskuze (90 min)

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

PO DOKONČENÍ NÁKUPU

Po uhrazení částky obdržíte odkaz na uložená videa, která si můžete buď přehrát, nebo stáhnout.

Prosíme vás, abyste videa nešířili svévolně mezi své známé a kolegy. Cena nám přijde velmi přívětivá. Svévolné šíření poškozuje práci prezentujících i tu naši, zakoupení záznamu naopak podporuje kvalitní akci a aktivity asociace.

Děkujeme!

Prohlédněte si další záznamy z webinářů