Záznam 7. kraniosakrální konference

7. kraniosakrální konference byla věnována moudrosti těla a tomu, jak se tato moudrost projevuje v našem zdraví, vztazích a směřování v našem životě.

KDO?

Lektory 7. kraniosakrální konference jsou: Mgr. Eva Pospíšilová (Čr), Ivan Verný  MD, Dipl. PW (CH) , Gareth Toner Msc, (UK) a Matthew Appleton (UK)

PROČ?

K čemu nás může naše tělo přivést a jakým způsobem může být zdrojem zdraví, spokojenosti a naplněného života. Tyto otázky na konferenci prozkoumávají naši lektoři z pohledu kraniosakrální praxe, proces orientované psychologie a fyzioterapie funkce. Lektoři přináší ze své perspektivy pohled  na univerzálních principy fungování těla a tělesnosti, které je dobré mít na vědomí při jakékoliv práci s klientem i v každodenním životě.

Prezentující a jejich příspěvky

Mgr. Eva Pospíšilová ´(ČR) – Tělo je život a základním projevem života je pohyb – vhled do Fyzioterapie funkce

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO člověka ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

FF je funkčním přístupem pro diagnostiku i terapii. Tento přístup je založen na celistvosti a na funkčních vztazích v rámci celku, vzájemným vztazích navzájem i v detailech. Dozvíte se, proč je dobré mít pohledem zájem o strukturu – tvar těla a o čem vypovídá. Stejně tak o palpaci napětí tkání. Co palpujeme a co se dozvídáme o strukturách, kterých se dotýkáme? Jaký je význam vnímání (taktilního i proprioceptivního).

Jaké jsou klinické poznatky a specifika terapeutického procesu při práci s tělem funkčním přístupem Fyzioterapie funkce?

Terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy (vstupy) a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.

Gareth Toner, MSc (UK) – Základní prvky přístupu Vtělené naslouchání Elmfieldského institutu

“Trauma narušuje naši schopnost vztahovat se k druhým, nahrazuje vzorce navazování kontaktu vzorci ochrany.” Stephen Porges” (Porges, 2011)

Být skutečně slyšený a viděný druhým člověkem představuje pro klienta jednu z nejléčivějších zkušeností. Toho můžeme dosáhnout prostřednictvím hlubokého vtěleného naslouchání, soucitu a empatické přítomnosti – nasloucháním druhému pomocí vlastního těla. Elmfieldský institut nabízí k přístup k naslouchání, který se soustředí na bezpečnou, vztahujícíc se, verbální i neverbální komunikaci a znovu nás tak spojuje s naším vrozeným věděním a zdravím. Je to umění, jak být člověkem a nabízet svou přítomnost druhému.

Přednáška vám umožní prozkoumat základní prvky tohoto bezpečného vztahového prostoru. Tento přístup integruje pohled Polyvagální teorie s praktikami jemného tělesného vnímání biodynamické kraniosakrální terapie.

Elmfieldský institut je vzdělávací společnost, která organizuje výcviky, retreaty a další akce v oblasti holistického zdraví pro odborníky i laickou veřejnost. Programy institutu vycházejí ze základních principů a výzkumu neurobiologie traumatu, hlubinné psychologie a kreativních technik.

Ivan Verný, MD, Dipl. PW (CH)    – Co nám tělo říká a jak?

Během rozhovorů vnímám současně několik různých příběhů. Jeden v obsahu hovoru, jiný v akustických fenoménech (přízvuk, hlasitost, zdůrazňování, pokašlávání), další v gestech, mimice a postojích těla. Ne vždy jsou kongruentní (shodné). Často si neodpovídají, to sa pak cítím zmatený a nevím, kterému příběhu dát přednost, resp. kterému víc věřit. Totéž se mi děje před dovolenou – proč mě tak bolí kolena, když jsem se těšil na plachetnici a kamarády?! Co se děje v pozadí vedle mé prvoplánové radosti? A nebo kdybychom se zeptali klasickou otázkou zaměřenou na “BodyMind”: Co by řekla moje kolena, kdyby mohla mluvit?

Přednáška se věnuje tomu, jak vnímat – cítit – a jinak vyjádřit to, co vnímáme v těle, tělem, přes tělo, ještě než se objeví/projeví smysl nebo poselství tělesné zkušenosti a moudrosti těla. Zkoumá, jak cítit, vidět a poslouchat, co nám tělo ukazuje, a zjišťovat, jak to překládat do všeobecné řeči. A to proto, abychom si mohli celistvěji uvědomit, co se s námi a s klientem*klientkou děje. Cílem přednášky je zprostředkovat teoreticky, ale co možná nejvíce i prakticky, dovednosti pro vnímání moudrosti těla, kontakt s ní, a pro její integraci.

Matthew Appleton se k naší konferenci připojil jen krátkým, ale informacemi naplněným příspěvkem, ve kterém sdílel své zkušenosti z práce s miminky, která přímo vychází z naslouchání moudrosti těla.

Tento záznam zoomového přenosu má bohužel horší kvalitu, za což se tímto omlouváme. 

ZAKUPTE SI ZÁZNAM Z KONFERENCE

Záznam obsahuje následující:

  • Úvod (9 min)

  • MGR. EVA POSPÍŠILOVÁ: Tělo je život a základním projevem života je pohyb – vhled do Fyzioterapie funkce (49 min)

  • GARETH TONER, MSC: Základní prvky přístupu Vtělené naslouchání Elmfieldského institutu (65 min)

  • MATTHEW APPLETON (18 min)

  • IVAN VERNÝ, MD, DIPL. PW:  Co nám tělo říká a jak? (53 min)

  • Panelová diskuze (60 min)

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

PO DOKONČENÍ NÁKUPU

Po uhrazení částky obdržíte odkaz na uložená videa, která si můžete kdykoliv přehrát.

Prohlédněte si další záznamy z webinářů