Záznam série webinářů s Matthewem Appletonem

Zpět do celistvosti.

PROČ?

Cílem série je seznámit účastníky se specifiky práce s vybranými tématy, poskytnout jim orientaci v jejich ústředních bodech a nástroje, jak s nimi pracovat. Cyklus seminářů je určen terapeutům, dulám, porodním asistentkám, psychologům, zdravotníkům a všem ostatním, kteří se ve své práci setkávají s dětmi, nebo s dospělými a dotýkají se prenatálních a perinatálních témat.

JAK?

Nabízíme vám záznam z ucelené série webinářů s anglickým lektorem, terapeutem pracujícím s obdobím pre a perinatálního vývoje a autorem metody „Integrativní dětská terapie“, Matthew Appletonem. V rámci každého webináře jsme zblízka prozkoumávali jedno vybrané téma a specifika terapeutické práce s ním.

Tématy série byly: Umělé oplodnění, Porod císařským řezem, Práce s rodinným systémem. Závěrečný webinář byl dokončením celku věnovaný otázkám účastníků. Součástí webinářů jsou videa zachycující ukázky Matthewovy práce.

Webináře jsou v angličtině, tlumočené do češtiny.

Kdo je to Matthew Appleton?

Matthew Appleton MA, RCST, UKCP (UK) žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core process terapie (CPP). Je zakladatelem institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako vedoucí učitel. V roce 2006 Matthew spolu s Jenni Meyer založili výcvikový institut vědomého vtělení (Conscious Embodiment Trainings), jehož cílem je propagovat povědomí o pre a perinatální psychologii, posvátné ekologii a vtělujících procesových terapiích.

Vystudoval předškolní a perinatální vzdělávání u Karltona Terryho ve Švýcarsku a několik let asistoval Karltonovi na kurzech ve Velké Británii. Matthew je členem Mezinárodní společnosti prenatální a perinatální psychologie a medicíny a má více než 20 let zkušeností s přednášením a pořádáním workshopů ve Velké Británii a v Evropě.

Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Deset let pracoval jako vychovatel v proslulé demokratické škole A. S. Neilla Summerhill. Jeho kniha „Free Range Childhood“, vycházející z těchto jeho zkušeností, byla vydána v několika jazycích.

ZAKUPTE SI SÉRII WEBINÁŘŮ

Témata webinářů:

  •  Umělé oplodnění: Děti počaté umělým oplodněním a jejich rodiče čelí mnoha specifickým výzvám. Vědět, jak rozpoznat způsob, jakým umělé oplodnění ovlivňuje psychiku a tělo dítěte, nám umožňuje poskytnout náležitou podporu. Chování, které vyplývá z této formy početí, je téměř vždy nepochopeno a reakce na něj jsou nevhodné. V tomto webináři prozkoumáme, jak miminka a děti spontánními pohyby vyjadřují buněčné vědomí vajíčka a spermie a jak jim můžeme pomoci integrovat příběh, který vychází z této rané zkušenosti.

  • Císařský řez: Děti nesou achetypální očekávání toho, jaké bude jejich narození. Připravují se na něj už v děloze, dlouho před začátkem porodu. Porodnické zásahy, i když jsou někdy nutné, narušují vrozené očekávání toho, jak bude porod probíhat a mají celoživotní následky. V tomto webináři se budeme zabývat specifickým dopadem císařských řezů a tím, jak můžeme miminkům, dětem i dospělým pomoci, najít vnitřní koherenci po invazivním a rušivém působení císařských řezů.

  • Práce s celým rodinným systémem: Miminka i děti jsou zakotveny v rodinných systémech. Zaměřujeme-li se pouze na dítě, nezabýváme se nevyřešenými traumaty, stresy a poruchami vztahů, které se mohou v rodinném systému opakovat. Miminka a malé děti jsou na tyto energie obzvláště citlivé a nasávají je jako houby. Když pracujeme s rodinou jako se systémem, můžeme začít s vytvářením stabilnějšího a bezpečnějšího prostoru pro dítě. Na tomto webináři se podíváme na několik velmi praktických způsobů, jak můžeme podpořit rodiče v jejich podpoře dítěte.

  • Dokončení cyklu: Zkoumání takovýchto témat často přináší stejné množství otázek, kolik jich zodpovídá. Proto bude poslední webinář věnován zodpovězení otázek, které vyvstanou v průběhu série. Otázky ale mohou být směřovány na další aspekty pre a perinatální psychologie, na které budou účastníci zvědaví.

Vzhledem k tomu, že videozáznam obsahuje citlivý osobní materiál pořízený při práci s klienty, není dovoleno tento záznam dále sdílet, veřejně promítat, či šířit v online prostředí. Koupí záznamu potvrzujete, že výše uvedené berete plně na vědomí. 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Prohlédněte si další záznamy z webinářů