Záznam webináře Andrease Huckeleho: Jak na hranice v terapeutické praxi

Vědět o důležitosti hranic v terapeutické praxi je stejně podstatné, jako je cítit ve svém těle a mysli a vnímat je i na úrovni těla a mysli klienta.

PROČ?

Schopnost prožívat sebe sama jako oddělenou lidskou bytost a tímto způsobem uznávat a přijímat i klienta je základem vzájemné interakce. Situace, v níž dobře fungující hranice chybí, představuje chaos, v němž terapeut nemůže odvádět práci svou práci dobře a klient nebude schopný pracovat na svém rozvoji. Dobré hranice se zrcadlí v pevném rámci terapeutického sezení a kontraktu, v samotném postoji terapeuta ke klientovi, ale i v respektujícím a jasném používání terapeutických nástrojů. Dobré hranice jsou spíše pružné, nežli rigidní, a jsou pevně ukotveny v terapeutově systému (jednotě těla a psychiky).

Kdo je to Andreas Huckele?

Andreas Huckele je spisovatel, učitel, systemický supervizor a párový terapeut, který pracuje zejména s tématy z oblasti sexuality, traumatu, vztahů, zneužívání a komunikace. Jeho práce s jednotlivci, ale i v rámci organizací, čerpá z více než 20 leté praxe v různých prostředích. Prezentuje na konferencích, vede semináře pro odborníky i laiky, působí jako supervizor v organizacích a jakožto autor získal literární ocenění.

Jeho záměrem je spojovat, co je rozpojené, komunikovat, co nelze vyjádřit slovy a umožňovat sounáležitost a spolupráci za účelem vzniku propojeného pole mysli, srdce a těla ukotveného v přítomnosti.

Jeho praxe vychází z metod Somatického prožívání, nenásilné komunikace, Ego-state therapy, práce s vnitřním dítětem, koučingu, systemické sexuální terapie a systemické rodinné terapie.

Přečtěte si rozhovor s Andreasem Huckelem o Základních prvcích terapeutického vztahu.

ZAKUPTE SI WEBINÁŘ

Na webináři se naučíte zejména:

  • Co jsou dobré hranice.

  • Jak používat hranice ku prospěchu terapeutického procesu.

  • Co dělat, když zjistíte, že vaše nebo klientovi hranice nefungují způsobem, který by byl užitečný nebo příjemný.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Prohlédněte si další záznamy z webinářů