Záznam webináře Michaela Kerna: Živoucí matrix

Dr. Still, zakladatel osteopatie, napsal: „Zdá se, že duše člověka, se všemi proudy čisté živé vody, přebývá ve fasciích jeho těla.“

PROČ?

Vědecké objevy z poslední doby ukazují, že fascie nejsou pouze tkání, která tvoří obal a pojivo, ale slouží i jako důležitý komunikační systém celého těla a hraje klíčovou roli v jeho bio-tensegritě. Tento systém reguluje mnoha různými způsoby fyziologii a je hustě inervován specializovanými senzorickými nervy, které přenášejí informace do centrální nervové soustavy.

JAK?

Webinář prozkoumává některé nové vědecké poznatky o fasciích a tyto znalosti propojuje s praxí kraniosakrální terapie. Součástí webináře je i praktické cvičení.

Kdo je to Michael Kern?

Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D. vystudoval College of Osteopaths v roce 1987 a je více než 30 let známým biodynamickým kraniosakrálním terapeutem a naturopatem, který praktikuje v Londýně. Učí kraniosakrální terapii už 34 let a je vůdčím mezinárodním zastáncem biodynamického přístupu. Pravidelně pořádá kurzy v Británii, Polsku, Rusku, Švédsku, Dánsku a v Číně.

Je zakladatelem Craniosacral Therapy Educational Trust v Londýně a byl senior učitelem na College of Osteopaths, International Cranial Association, Centre for Professional Development in Osteopathy a na Westminsterské univerzitě.

Je také autorem vysoce uznávané knihy „Dech života – Moudrost skrytá v těle“, která je nyní dostupná v jedenácti jazycích.

ZAKUPTE SI WEBINÁŘ

Na webináři se naučíte zejména:

  • Co je to práce s fasciemi.

  • Poznáte zajímavé informace a nové vědecké objevy týkající se funkce fascií v lidském systému.

  • Jaké je využití v terapeutické práci.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Prohlédněte si další záznamy z webinářů