Záznam webináře Andrease Huckeleho: Když sezení opanuje vnitřní dítě

V situaci, kdy se v terapeutovi nebo v klientovi aktivuje vnitřní dítě, vyžaduje terapeutické sezení extra porci uvědomění.

PROČ?

Je důležité vědět, jaký z egoických stavů je u kormidla. Dětský nebo dospělý? A to platí pro obě osoby v terapeutické místnosti. Stejně tak pro terapeuta jako i pro klienta. Když víme, co dělat s vnitřním dítětem klienta, povede sezení efektivněji k naplnění klientových cílů. A co je ještě důležitější… Když víme, co dělat, když začíná vstupovat do hry naše vnitřní dítě, když jsme v pozici terapeuta, dokážeme dělat svou práci adekvátně a dobře.

JAK?

Na webináři „Když sezení opanuje vnitřní dítě“ poznáte velmi praktické postřehy, které jsou dobře využitelné při každodenní práci s klienty. Webinář má 90 minut a je v angličtině tlumočený do češtiny.

Kdo je to Andreas Huckele?

Andreas Huckele je spisovatel, učitel, systemický supervizor a párový terapeut, který pracuje zejména s tématy z oblasti sexuality, traumatu, vztahů, zneužívání a komunikace. Jeho práce s jednotlivci, ale i v rámci organizací, čerpá z více než 20 leté praxe v různých prostředích. Prezentuje na konferencích, vede semináře pro odborníky i laiky, působí jako supervizor v organizacích a jakožto autor získal literární ocenění.

Jeho záměrem je spojovat, co je rozpojené, komunikovat, co nelze vyjádřit slovy a umožňovat sounáležitost a spolupráci za účelem vzniku propojeného pole mysli, srdce a těla ukotveného v přítomnosti.

Jeho praxe vychází z metod Somatického prožívání, nenásilné komunikace, Ego-state therapy, práce s vnitřním dítětem, koučingu, systemické sexuální terapie a systemické rodinné terapie.

Přečtěte si rozhovor s Andreasem Huckelem o Základních prvcích terapeutického vztahu.

ZAKUPTE SI WEBINÁŘ

Na webináři se naučíte zejména:

  • Velmi praktické postřehy, které jsou dobře využitelné při každodenní práci s klienty.

  • Co dělat, když do hry vstoupí vaše vnitřní dítě.

  • Využití v terapeutické práci.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Prohlédněte si další záznamy z webinářů