Co asociace nabízí svým členům?

 

  • Vaše  kontaktní údaje s fotografií a případně i s podrobnějším profilem budou uvedeny na seznamu terapeutů – kontaktujte, prosím, Edit Tichou tel.: 723 298 382, email: edita.pol@seznam.cz .
  • Akce, které asociace pořádá, najdete v Kalendáři akcí a na našem facebooku.
  • Můžete si zakoupit informační brožurky pro klienty, které jsou dílem Pavly Ryčové, která je vytvořila v rámci své závěrečné práce ve výcviku CSB. Text poskytuje základní srozumitelně popsané informace o principech terapie a zároveň i tipy pro každodenní cvičení, které léčebný proces podporuje. Kontaktujte Jarku Indrovou email: jarka.indrova@centrum.cz . Tištěný výtisk prodáváme za 40,- .
  • Nabízíme zdarma knihy i videa k půjčení, více najdete zde 
  • Slevy na akce asociace (tématické večery, neformální setkání, kurzy).
  • Pojištění profesní odpovědnosti v současné době sjednáváme u České pojišťovny.
  • Možnost zapojit se a realizovat své nápady a vize v týmu.
  • Zažádejte si o Index člena ČKA, do kterého si můžete zaznamenávat účast na postgraduálech, supervizích, seminářích. Na naší adrese kraniosakralniasociace@gmail.com 

Členské příspěvky   

Výše členských příspěvků na rok 2021 byla valnou hromadou schválena následovně:

               člen profesionál 1500,-/rok

               člen student 500,-/rok

               člen absolvent 1000,-/rok

               člen učitel 2000,-/rok

Pro rok 2022 byla schválena také stejná výše členských příspěvků.

Platbu členských příspěvků můžete provést zde 

Pro nově přihlašující se: Od 1.7. každého roku se výše členských příspěvků snižuje na polovinu pro všechny skupiny členů.