V následujících řádcích vám přiblížíme průběh běžného kraniosakrálního ošetření.

Úvodní rozhovor – ošetření kraniosakrální metodou začíná úvodním rozhovorem, během kterého terapeut zjistí váš záměr, dotáže se na anamnézu a na vaše zdroje. Dále vám pomůže spojit se se svým tělem a uvolnit se v bezpečném a přijímajícím prostředí.

Zajištění pohodlí na masážním stole – terapeut zajistí, aby se vám na masážním stole leželo co nejpohodlněji. Pohodlná poloha vám umožní mít z terapie maximální užitek. Svou polohu můžete plně přizpůsobit potřebám svého těla.

Úvodní usazení – terapeut vám pomůže spojit se s některými z vašich zdrojů, aby vaše tělo mohlo plněji relaxovat a spojit se s vlastními uspořádávajícími procesy. Sám se pak na chvíli spojí se svým tělem a svými zdroji, aby se připravil na práci s dotekem.

Dotek a hlubší usazení – terapeut vám nabídne kontakt. Nejprve to bývá kontakt na periferii těla, na nohou či na hlavě. V tomto doteku pokračujete v hlubší relaxaci a terapeut pomalu začíná vnímat celkové uspořádávající síly vašeho organismu.

Léčebné procesy – s prohlubující se relaxací vyvstávají do popředí léčebné procesy. Může se jednat o celkové čerpání „životních sil“, nebo ve vaší pozornosti vyvstane, „ožije“, konkrétní místo, ke kterému se terapeut přesune, aby tento lokální terapeutický proces podpořil přímým dotykem. Může se jednat o práci s páteří, kloubem, vnitřním orgánem, ale i s konkrétním nervem nebo s oblastí mozku či míchy.
V této fázi máte možnost pozorovat dění ve svém těle. Procesy mohou mít podobu tahu či tlaku, houpání, vytváření prostoru či proudění nebo spojování.

Integrace – v závěru ošetření vás terapeut kontaktuje opět na periferii, aby tělu umožnil změny zaintegrovat. V této fázi můžete prožívat stavy hlubokého klidu a rovnání svého těla ke střední ose.

Závěrečný rozhovor – ošetření uzavírá závěrečný rozhovor, během kterého můžete s terapeutem ošetření zreflektovat a případně se na cokoliv zeptat. Tento rozhovor je důležitou součástí přechodu ze stavu hluboké relaxace do běžného fungování.

Po ošetření – ošetření nekončí v okamžiku, kdy se rozloučíte s terapeutem. Některé změny se mohou integrovat i několik dní. Dopřejte si proto po ošetření volnější režim.

Sdílejte článek