Setkání s kraniosakrální biodynamikou mi změnilo a stále mění život. V prostoru kranio terapie jsem dostala mnoho odpovědí po své dlouhé spirituální cestě. Bylo to jako dojít zpátky domů. Od roku 2006 pravidelně docházím na ošetření. Vždy mě znovu a znovu překvapuje, co se v průběhu sezení odehraje a co nového o fungování principů života mi je odhaleno. Pochopila jsem, jak málo víme o nevědomé části našeho bytí, jakou pastí může být naše vědomá mysl. Že klíčovým prostorem je naše podvědomí a že tělo je neuvěřitelná knihovna všech našich zkušeností a prožitků, která jde za čas a prostor. Učím se přes deset let jako klient, ale kraniálka mě ohromila tak, že jsem se se vší úctou a respektem rozhodla, že se chci této metodě věnovat profesionálně a zprostředkovat její potenciál dalším lidem. Svým klientům bych ráda byla průvodcem, který jim pomáhá uvidět skrze dým tělesných pocitů a zrcadlové bludiště mysli, jas a potenciál jejich situace. Má iniciační otázka zní: Toužíte po klidu nebo potřebujete drama?

Své praxi se věnuji od roku 2015 v Poříčanech (asi 30 km z centra Prahy směrem na Kolín), na staré barokní faře, kde žijeme s rodinou. Energie tohoto místa má podpůrné účinky pro procesy kraniosakrální biodynamiky a pro práci v klidových stavech. Jsem také pravidelně k dispozici pro ošetření každý pátek v Praze.

Telefon: 606 650 220 Email: havlickova.sarka@gmail.com Web: www.dynamickyklid.cz

Praxe: Poříčany, Kostelní 8, 289 14 Poříčany

nebo Heřmanova 42, Praha 7

Odborné vzdělání:

1998-2003 Škola Ki-Shiatsu, Bob Dvořák, www.bobdvorak.cz

2014-2015

profesionální trénink CranioSacrální biodynamiky u Abhy Sajwel (Institut CranioSacrální biodynamiky www.csinstitut.cz).

2016

Spojení se zdrojem, Michael Kern, www.cranio.co.uk Zážehy a práce z úrovně bytí I., Abha Sajwel, www.csinstitut.cz Sinoatriální uzel srdce jako orgán vnímání, Charles Ridley, www.dynamicstillness.com