Jan Kolář
Miluju dotek dřeva a miluju dotek lidský, jak na úrovni fyzické, tak na úrovni metafyzické. Jsem truhlář, ketrému učarovala kraniosakrální biodynamika. Je v ní všechno.

Jsem absolvent dvouletého profesionálního tréninku CranioSacrální biodynamiky, kde jsem posléze dělala dva roky asistenta (www.csinstitut.cz). Dále jsem absolvoval postgraduály:

Roger Gilchrist – Psychospiritual Implications of Nerve Facilitation (www.wellnessinstitute.net)

Abha Sajwel -Zážehy Bytí (www.csinstitut.cz)

Bhadrena Tschumi Gemin – Stillness: the Alchemical Nature of Cranisacral BIodynamic (www.icsb.ch)

 

Telefon: 777 157 469

Email: kolda@kolda.cz

therapistkolda.com

Praxe: Studio Dotek, Haštalská 27, Praha 1