Ester Gerová

Když jsem v roce 2012 do Regenerace psala reportáž o kraniosakrální terapii, netušila jsem, že si udělám v roce 2014 kurz v této metodě u Radka Neškrabala a v letech 2015–2019 výcvik v kraniosakrální biodynamice u Bhadreny a Kaviho Gemin.

Jakožto žena mnoha talentů (publicistka, herečka aj.) používám při práci empatii. Teprve kraniosakrální biodynamika mne naučila naladit se i na to, co se v klientovi děje, a to pomocí palpace – terapeutického dotyku. Další talent se začal proměňovat v umění. Schopnost podporovat druhé skrze pozorování procesů v nehmotných částech těla se ve mně začala více a více projevovat. Výsledky vnímám, lidé se uzdravují mentálně i fyzicky, což vždy rozpoznám hlavně díky jejich rozzářeným očím a celkové vyrovnanosti.

Prošla jsem dalšími kurzy a semináři:

v roce 2014 jsem absolvovala seminář Dynamiky traumatu u Andreho Jacometa,v roce 2015 a 2016 zase kurzy u Rogera Gilchrista (kurz energetické medicíny a polaritní terapie, kurz resilience nervové soustavy a neuroenergetické terapie), v roce 2018 kurz sportovní masáže.

Zajímá mne dozvídat se co nejvíce o neurofyziologii těla, i o svalech, kloubech, šlachách a orgánech, kostech aj. Do sezení vnáším soucit, smysl pro detail, naslouchání a intuici. Vnímám člověka v rámci celku, nejen jeho oddělené problémy, které se v klasické medicíně řeší lokálně. Snad proto spolupracuji s Centrem kraniosakrální biodynamiky Dotek, kde jsou podobně ladění praktikanti, kteří vnímají klienta více holisticky.