Když jsem v roce 2012 do Regenerace psala reportáž o kraniosakrální terapii, netušila
jsem, že si udělám v roce 2014 kurz v této metodě u Radka Neškrabala a v letech 2015–2019
výcvik v kraniosakrální biodynamice u Bhadreny a Kaviho Gemin.
Jakožto žena mnoha talentů (publicistka, herečka aj.) používám při práci empatii.
Teprve kraniosakrální biodynamika mne naučila naladit se i na to, co se v klientovi děje, a to
pomocí palpace – terapeutického dotyku. Další talent se začal proměňovat v umění.
Schopnost podporovat druhé skrze pozorování procesů v nehmotných částech těla se ve mně
začala více a více projevovat. Výsledky vnímám, lidé se uzdravují mentálně i fyzicky, což
vždy rozpoznám hlavně díky jejich rozzářeným očím a celkové vyrovnanosti.
Prošla jsem dalšími kurzy a semináři: v roce 2014 jsem absolvovala seminář
Dynamiky traumatu u Andreho Jacometa, v roce 2015 a 2016 zase kurzy u Rogera Gilchrista
(kurz energetické medicíny a polaritní terapie, kurz resilience nervové soustavy a
neuroenergetické terapie), v roce 2018 kurz sportovní masáže.
Zajímá mne dozvídat se co nejvíce o neurofyziologii těla, i o svalech, kloubech,
šlachách a orgánech, kostech aj. Do sezení se snažím přinést soucit, smysl pro detail,
naslouchání a intuici. Vnímám člověka v rámci celku, nejen jeho oddělené problémy, které se
v klasické medicíně řeší lokálně.
I proto spolupracuji s Centrem komplementární péče Zapperaa a rozšiřuji jeho služby
o možnost využití biodynamiky spolu s plazmovým generátorem.