Lidka D

V mém životě se občas dějí věci, kterým v daný moment tak docela nerozumím. Beru je jako jakási znamení. Potřebuji se pak zastavit, zklidnit a jemně analyzovat, proč se daná situace v mém životě objevila, a co se z ní mohu naučit. Když někdy tato znamení neslyším, přichází zpět znovu a znovu v různých formách, třeba chronických bolestí nebo podobných situací s podobným vyústěním, vztahů s lidmi podobného ražení, až si jich všimnu, a mohu s nimi pracovat. Čím více jsem napojena na svoji podstatu a čím více jsem v přítomnosti, tím lépe se mi daří znamení vnímat a dešifrovat tak, aby mohla posloužit mému dalšímu vývoji a aby se již nemusela opakovat. Život je dar, dar z lásky a s jako takovým mám potřebu s ním nakládat. Starat se o něj, pečovat o něj, s láskou.

Od dospívání také přitahuju lidi, kteří si ke mně chodí pro radu ve svízelných životních situacích. Během hledání způsobů, jak nejlépe pomoci jsem našla kraniosakrální biodynamiku a ta mi ukázala další rozměr, jak mohu lidem kolem sebe pomoci. Zatím, ze všch ostatních směrů, kterými jsem se zabývala, mi přijde nejcelistvější a nejvhodnější, neboť je nejméně invazivní. Hranice mezi klientem a terapeutem se zde velmi snadno rozplyne a zbývá jen vzájemné přijetí, hluboké bezpodmínečné souznění a napojení na prapůvodní matrici zdraví, sebelásky, kterou si s sebou od početí všichni neseme po celý život, a která je schopna harmonizovat náš interní systém a vyléčit i ta nejhlubší traumata. Ti, kteří hledají cestu ze svízelné situace mohou během ošetření snáze zastavit, zklidnit se, načerpat nové síly a přijít na důvod či původ momentální či dlouhodobé disharmonie na těle a na duši. Na
lézt místa komfortu, místa, kde se cítí dobře, ať už v sobě, nebo mimo sebe, a naučit se je používat k navození vyrovnaného stavu a zvládání krizí či výzev, které nám život předkládá. Naučit se žít v přítomném okamžiku pro přítomný okamžik.

Jako terapeutka vám nenabízím to, že vyřeším vaše problémy a traumata, ale nabízím bezpečný prostor, ve kterém budete schopni nalézt jejich řešení sami, až nazraje ten správný čas. S láskou.