Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším účastníkem námi pořádané akce, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Prosíme seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme organizace Česká kraniosakrální asociace z.s., IČO 22711198, se sídlem Vyšehradská 1376/43, 128 00, Praha 2 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 24809 a provozujeme webovou stránku kranio.eu. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete náskontaktovat na e-mail: kraniosakralniasociace@gmail.com.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, fakturační adresa nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. evidence účastníků seminářů, zasílání materiálů souvisejících s kurzy, komunikace ohledně organizace akcí, na které jste přihlášení, zpracování plateb za účast na našich akcích apod..)

Vedení účetnictví

Jste-li účastníky našich akcí, nebo od nás čerpáte určitou službu, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Informace o dalších akcích

Vaše osobní údaje využíváme za účelem zasílání informací o akcích, které organizujeme, nebo událostech souvisejících s kraniosakrální terapií. Pokud jste se účastnili některé z našich akcí, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od vaší poslední účasti na některé z našich akcí.

Pokud si nepřejete informace o dalších akcích zasílat, můžete nás o tom informovat emailem na adresu: kraniosakraltniasociace@gmail.com.

Fotografická dokumentace – živé akce

Na některých našich akcích můžeme pořizovat fotografickou dokumentaci. Ta slouží pouze za účelem informování o činnosti asociace na webových stránkách asociace kranio.eu. Fotografie nikdy neposkytujeme třetím stranám. K souhlasu s tím, abyste byly na fotografiích budete vyzváni vždy na začátku konání akce. Pokud byste si na fotografiích být nepřáli, nemusíte tedy tento souhlas poskytnout.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používáme pouze pro měření návštěvnosti webu.

Cookies pro cílení reklamy nezpracováváme.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, nebo upravit zde pro naši stránku kranio.eu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

K vašim osobním údajům máme přístup my – v rámci naší organizace to jsou členové výkonného výboru a revizní komise.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

  • Google,Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  • Simpleshop.cz – Redbit s.r.o. Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ: 24197190
  • Účetní – Ing. Zuzana Petříčková, sídlo: Čedičová 699/6, 153 00  Praha 5 – Radotín, IČ: 65444744
  • Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland – týká se pouze případu, kdy sdílíte nebo „lajkujete“ některý z článků na našich webových stránkách na Facebooku prostřednictvím příslušného tlačítka, facebook v takovém případě přebírá určitá data o tom, že jste přišli z našeho webu atp.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: kraniosakraltniasociace@gmail.com.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup.Tady také potřebujeme alespoň 30 dní.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze své evidence i z evidencí všech dílčích zpracovatelů údajů a ze záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítáme však pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s vám danou situaci mohli vysvětlit a v případě potřeby ji napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Sekce pro členy

Kalendář akcí

<< Čvc 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuality

Všechny aktuality »

Články

Všechny články »

Příručka pro klienty

brozura-final Příručka stručně a přehledně seznamuje s principy kraniosakrální terapie, s průběhem a reakcí na terapeutické sezení.
Více zde »

Stáhnout příručku

fb-to-se-mi-libi