lowen-aspxV  nakladatelství Portál právě vyšla kniha Alexandera a Leslie Lowen: Cesta k vibrujícímu zdraví (manuál bioenergetických cvičení), kterou bychom rádi doporučili vaší pozornosti.
Anotace:
Bioenergetika představuje způsob, jak chápat lidskou osobnost z hlediska jejího těla a energetických procesů. Jde též o způsob terapie, která kombinuje práci s tělem a myslí, aby lidem pomohla řešit jejich emoční problémy a realizovat vlastní potenciál. Po krátkém a přehledném úvodu autor knihy a zároveň zakladatel bioenergetiky předkládá přes 100 cvičení, zaměřených na různé fáze cvičení, polohy i tělesné oblasti. Připojuje rovněž expresivní a sexuální cviky včetně masážních technik. Radí, jak cvičit doma či ve skupině. Bioenergetické cviky mají snížit napětí svalů, navodit přirozené dýchání, odstranit energetické bloky a zvýšit schopnost zakoušet příjemné pocity. Kniha je zaměřena na odborníky v oblasti tělové psychoterapie i na zájemce o bioenergetická cvičení, pro něž jsou všechny cviky podrobně popsány, ilustrovány a obsahují otázky pro zpětnou vazbu.
Alexander Lowen, M. D. byl americký psychoterapeut a tvůrce bioenergetiky. Studoval u Wilhelma Reicha a jeho práce podnítila řadu dalších škol psychoterapie zaměřené na tělo. Je autorem 14 knih, v Portále vyšla jeho Bioenergetika (naposledy 2015).

Recenze:

Nepohodlí, bolesti a utrpení se neobjevují nějakým zázrakem, náhodou ani nejsou trestem, který na nás někdo odněkud sesílá. Na své duševní a tělesné problémy si zaděláváme dlouho. Míra našeho utrpení je většinou přímo úměrná tomu, jak moc sami sobě lžeme o sobě, násobeno dobou, po kterou tak činíme. Pokud nás náš současný stav již unavuje a cítíme silný impuls ke změně, můžeme začít pravdivostí a opravdovostí k sobě. To způsobí kvalitativní posun v našem bytí. Pak můžeme pomalu začít odstraňovat to, co jsme sami sobě způsobili. Dlouholeté setrvávání v nejrůznějších vzorcích a programech se většinou projeví jako množství napětí, stažení a zatuhnutí v různých částech a vrstvách našeho psychofyzického systému. Naše tělo má v sobě naštěstí hlubokou moudrost, která daleko přesahuje naše běžné já a také disponuje sebeopravnými mechanismy, které nás udržují při životě a neustále formují. Pokud těmto silám půjdeme aktivně naproti a začneme s nimi spolupracovat, našemu tělu a mysli se začne rychle vracet původní pružnost a kapacita.

V této knize najdeme tolik potřebná cvičení, která doplňují veřejnosti široce dostupné, možná trochu pasivnější terapie. Pokud čtenář překoná prvotní ostych a směle se pustí do cvičení popsaných v knize, vydá se tak na neobyčejně dobrodružnou cestu, kde jeho mysl doprovázejí další dva spojenci, tělo a emoce. Hned první základní vibrační a uzemňovací cvik, popsaný v textu, přináší velký zážitek. Přivádí nás do tady a teď, důkladně nás spojuje s tělem a způsobuje nabití a tolik potřebné uvolnění napětí. Tělo se stává pružnějším, živějším a objevuje se pocit radosti a spokojenosti.

Cvičení také umožňují důvěrné poznání toho, co v nás je, ať už to nyní vnímáme jako negativní či pozitivní. Tím, že se seznamujeme s jednotlivými cviky a zasazujeme je do kontextu, který Alexander a Leslie Lowenovi nabízejí, naplňujeme význam nápisu Poznej sám sebe, který byl nad vchodem delfské věštírny starého Řecka.

Tento manuál bioenergetických cvičení vypadá jednoduše, ale cvičení v něm obsažená mají překvapující účinky. Umožňují znovu spojit tělo, emoce a mysl do koherentní jednoty. Přinášejí sebeuvědomění, spokojenost a vnitřní klid. Propojují nás se Zdravím.

Autor recenze:  Martin Srdce

Sdílejte článek