Refektář emauzského kláštera Na Slovanech, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

 

sunlight-166733_1280

Konference  je určena nejen pro terapeuty kraniosakrální biodynamiky a osteopatie. Rádi uvítáme i své kolegy jiných terapeutických směrů, fyzioterapeuty, zdravotní pracovníky a psychology, kteří se zajímají o terapie pracující s tělem a chtějí rozšířit své obzory o nové informace a nové přístupy. 

Ve třech 90-ti minutových blocích vystoupí Itta Wiedenmann M.A. (Německo), Roger Gilchrist MA, RPE, RCST  (USA) a Doc. MUDr. Petr Zach, CSc. (ČR). Máme jedinečnou příležitost se setkat s těmito zkušenými lektory, kteří mají dlouholetou praxi ve svých oborech. Oba zahraniční lektoři vedou v současné době v České republice profesionální výcviky. 

Na závěr se můžete těšit na panelovou diskuzi, ve které budou přednášející zodpovídat vaše dotazy.

Tlumočení do češtiny bude zajištěno.

Časový rozvrh:

Registrace : 9:00 – 9:30

Začátek 9:30

Polední pauza: 13:00 – 15:00

Zakončení 18:30

Příspěvky :

Doc. MUDr. Petr Zach, CSc.: Vztah mezi organizací paměti, senzorickými vstupy do CNS a vliv na stresovou osu (nové motorické vzorce, rozdíl mezi somato a viscero senzitivitou, stresová osa). Příspěvek se bude věnovat vztahu mezi pamětí a smyslovým vnímáním a souvislosti této dynamiky se stresovými reakcemi.

Itta Wiedemann M.A.: Somatic Experiencing – praktický dopad pojetí P. Levina na kraniosakrální terapii Příspěvek bude obsahovat praktické informace o práci s traumatem pomocí doteku, podrobně pojedná zejména přínosy a úskalí takového postupu. Dalšími tématy budou způsob jak rozpoznat to, že je klient traumatizován, a jak umožnit jeho nervové soustavě se zregulovat, praktikantova přítomnost a dále koherence jakožto důležitý terapeutický princip.

Roger Gilchrist MA, RPE, RCST: Kraniosakrální terapie a její přínos integrální zdravotní péči Příspěvek se bude věnovat způsobům, jimiž může kraniosakrální terapie být důležitou součástí skutečně integrativní péče o zdraví. Ukážeme si, jak to, co v kraniosakrální terapii děláme, jedinečným způsobem přispívá k celistvému zdraví. Přiblížíme si nejmodernější výzkumy, které mohou vysvětlit, proč má kraniosakrální terapie takový přínos. Také se kriticky podíváme na meze kraniosakrální terapie, moderní trendy v tomto přístupu a praktické postupy, které mohou vést k maximální efektivitě této praxe u širokého množství terapeutů. Abychom nakonec viděli, jak nás tato terapeutická praxe brousí jako diamant, který naši klienti hledají, jako podporu na své cestě ke zdraví!

Po příspěvcích následuje panelová diskuse za účasti všech přednášejících.

Vstupné:

Vstupné členové asociace: 1000 Kč, ostatní 1200 Kč

Rezervaci můžete provést zde

Zaplacená záloha je po datu 10.3. 2017 nevratná. Děkujeme za pochopení.

Změna programu vyhrazena.

Akreditace: Bylo přiděleno souhlasné stanovisko profesní organizace POUZP ČR se zařazením akce do kreditního systému.

Na konferenci nebude chybět možnost nákupu knih o kraniosakrální terapii a souvisejících oborech.

Přednášející: 

Itta Wiedenmann M.A. (Německo)  je původním vzděláním fyzioterapeutka. Práci s tělem se věnuje přes 20let. Již 10let je certifikovanou praktikantkou Somatického prožívání – Somatic Experiencing (Mnichov, Boulder). Je učitelkou českého certifikovaného výcviku Somatic experiencing. V minulosti spolu-učila na řadě výcviků v této metodě z různými lektory. Kromě jiného má certifikát v EMDR.
Má soukromou praxi v Mnichově jako terapeut pracující s tělem a psychikou, specializuje se na léčení traumatu (Somatické prožívání). Kromě toho absolvovala množství postgraduálních výcviků jako Reflexní dechová terapie Dr. Schmidta, Manuální terapie, Ortopedický přístup Jamese Cyriaxe, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, tradiční čínská medicína a akupunktura, dva roky z tříletého výcviku osteopatie na Sills College v Londýně, tříletý výcvik v kineziologii u J.G. Goodmana v USA. Má titul MA v oboru Sociální a kulturní vědy z Univerzity v Mnichově a Hamburku. Dále má výcvik praktikanta Feldenkraisovy metody, neurolingvistického programování a lektorky rodinných konstelací.

Roger Gilchrist MA, RPE, RCST (USA) je akreditovaným psychoterapeutem, který ve své integrální praxi využívá polaritní a kraniosakrální terapii. v roce 1991 založil Wellness Institute, v němž začal vyučovat polaritní terapii.  V roce 1998 k této výuce přidal výcviky biodynamické kraniosakrální terapie. Od té doby vede profesionální tréninky v USA, Austrálii a Evropě. Roger je autorem knihy Kraniosakrální biodynamika (dostupná v češtině).  Kraniosakrální biodynamiku studoval přímo u jejího zakladatele, Franklyna Sillse, a asistoval mu při jeho profesionálním tréninku v letech 1998-2002. V USA integruje holistické přístupy do běžného zdravotnického sysytému.  V současné době vyučuje i v České republice.

Doc. MUDr. Petr Zach, CSc. (ČR)  v roce 1991 dokončil  studium všeobecného lékařství na 1.LF UK,  na které navázal postgraduálním studiem molekulární biologie na Státní universitě v New Yorku a dalšími zahraničními stážemi. Má více než 10ti letou praxi s výukou v oboru anatomie. V současné době je vedoucím ústavu anatomie na 3.Lf UK . Aktivně se věnuje výzkumné spolupráci s Fyziologickým ústavem AV v Krči a Psychiatrickým centrem Praha v Bohnicích. Více než 10 let je facilitátorem holotropního dýchání. Dlouhodobě praktikuje buddhistickou meditaci v linii tibetského buddhismu Shambala. 

 

Sdílejte článek