Úvod2024-02-08T10:48:53+02:00

ČESKÁ KRANIOSAKRÁLNÍ ASOCIACE

Podporujeme

kraniosakrální práci,

podporujeme Zdraví

Podporujeme

kraniosakrální práci,

podporujeme Zdraví.

Vytváříme prostředí, v němž se mohou setkávat a spolupracovat lidé i organizace.

Vytváříme prostředí, v němž se mohou setkávat a spolupracovat lidé i organizace.

Hledám kurz/výcvik

základní výcviky, nástavbové a sebezkušenostní kurzy

Hledám informace o metodě

popis, historie, výzkum, články, videa

Hledám kraniosakrálního terapeuta

seznam terapeutů – členů asociace

Hledám informace o členství

typy členství, jak se stát členem

8. Kraniosakrální konference – Sebe-poznání v terapeutickém procesu

Srdečně vás zveme na již osmý ročník tradičního setkání organizovaného ČKA, které je prostorem podpory, inspirace, sdílení a rozvoje nejen pro kraniosakrální terapeuty, ale i zástupce dalších spřízněných profesí a zvídavou veřejnost. Konference se vrací do překrásných prostor opatství Emauzy a proběhne 9.3.2024.

Lektory 8. kraniosakrální konference jsou:

MVDr. Hana Chocholatá BCST, PhDr. Jan Benda, Ph.D., Roger Gilchrist MA, RPE, RCST a doc. Mgr. Ivana Vostárková

Součástí konference jsou dva jednodenní praktické workshopy:

s Hanou Chocholatou a s Ivanou Vostárkovou 

Srdečně vás zveme na již osmý ročník tradičního setkání organizovaného ČKA, které je prostorem podpory, inspirace, sdílení a rozvoje nejen pro kraniosakrální terapeuty, ale i zástupce dalších spřízněných profesí a zvídavou veřejnost. Konference se vrací do překrásných prostor opatství Emauzy a proběhne 9.3.2024.

Lektory 8. kraniosakrální konference jsou:

MVDr. Hana Chocholatá BCST, PhDr. Jan Benda, Ph.D., Roger Gilchrist MA, RPE, RCST a doc. Mgr. Ivana Vostárková

Součástí konference jsou dva jednodenní praktické workshopy:

s Hanou Chocholatou a s Ivanou Vostárkovou 

Nejbližší akce

Giorgia Milne: Embryologie ~ Duch a esence

Čtyřdenní workshop pokryje základní principy vývoje lidského embrya od početí do čtvrtého týdne. Rozvíjení lidské formy v prostoru a čase je fascinující a můžeme mu porozumět i bez znalosti genetiky. Prozkoumáme nepodmíněné i podmíněné síly, které nás formují, když vzniká náš tvar i funkce.

Nevyžaduje se předchozí znalost anatomie ani embryologie. Tento kurz je otevřen každému, koho zajímá toto téma, jehož souvislosti jsou vysoce relevantní pro všechny terapeutické přístupy pracující s tělem, ale stejně tak i pro každodenní život. Kurz je obzvlášť vhodný pro zájemce o studium Biodynamického přístupu ke kraniosakrální práci.

Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

O asociaci

Česká kraniosakrální asociace vznikla v roce 2012.

Jejím posláním je sdružovat kraniosakrální praktikanty a podporovat kraniosakrální práci v České republice.

  • Pečuje o kvalitu kraniosakrální práce
  • Vytváří podmínky pro setkávání a spolupráci
  • Podporuje následné vzdělávání kraniosakrálních praktikantů 
  • Propaguje kraniosakrální práci mezi širší veřejností
  • Asociace je aktivním členem sdružení ECSAN

Aktuální články

Přejít nahoru