Charles Ridley: Meditace ticha a klidu

Datum konání

22/05/2019    
18:30 - 21:00

Meditační večer s přednáškou. Akce určená pro širokou veřejnost.

Poznejte meditaci, která  „jde do těla“, umožní nám překročit naše vnitřní stíny (pochybnosti, nenávist a strach) a hluboce poznat sebe sama. V průběhu večera bude prostor i na povídání, otázky a odpovědi.

„Obraťte svou pozornost dovnitř, sestupte do svého srdce a spojte se s pánví. Toto probouzí to, co buddhisté nazývají vnitřní blažeností, která sjednocuje esenci hlavy, srdce a pánve. Vnitřní blaženost dokáže odhalit naše stínové stránky, které oddělují naše vědomí od lásky posvátného ženství.

————

Tato praxe ticha a klidu změkčuje tělesné blokády a štíty, uvolňuje jemná zauzlení v těle a osvobozuje uzamčené emoce. Pokud vnitřní blaženosti  věnujete pozornost, rozpustí se pocit oddělenosti, který odlučuje naše vědomí od lásky. Když se centrální kanál otevře, stín se promění a tělo prostoupí vibrující ticho lásky.“

O lektorovi:

Charles Ridley je a učitel kraniosakrálního biodynamického dotyku – dotyku ticha a klidu – s více než 40letou praxí. Na kurzech čerpá z bohatých zkušeností nejen z terapeutické praxe a učení, ale i z vlastní duchovní praxe. Je průkopníkem kraniosakrální práce a vyvinul přístup zvaný „Dotyk ticha a klidu“. Jeho přístup je založen na hlubokém ztišení a prožitku tělesné přítomnosti v tady a teď. Taková vtělená přítomnost je branou k léčení “Čistého dechu lásky”, kdy se zdržujeme používání veškerých technik a manipulace. Charles je autorem knihy “Ticho a klid, kraniosakrální biodynamika a evoluce vědomí.”

23.–25. 5. bude mít Charles v Praze také víkendový seminář: Dotek ticha a klidu – umění předávat lásku

————–

Překlad do češtiny zajištěn.

Cena: 300 Kč (v hotovosti na místě)

Orgaizátor akce a kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

Více zde: https://www.peterbartal.cz/products/meditace-ticha-a-klidu-streda-22kvetna/