Ellynne Skove: Pohyby života

Datum konání

29/03/2020 - 30/03/2020    
9:00 - 16:00

Místo

Taneční škola Ivy Langerové
Štorchova 1555/5,, Praha 8 , 18000

Typ kurzu

Na této dvoudenní cestě hlubokého průzkumu projdeme od početí, přes vtělování v prenatálním období, porod a vývojové pohyby až do naší savčí lidské jedinečnosti, tj. do vzpřímeného postoje na dvou nohách. Prozkoumáme dětské pohybové vzorce tlačení, tahání a natahování se. Projdeme si vývoj přirozeného zakřivení posvátné architektury páteře. Věnovat se budeme vývoji chodidel, vývoji chrupavky chodidla až do osifikace a propojení chodidel s páteří.

 

Sami si zažijeme vývojové pohyby  hlava/kostrč, laterální, kontralaterální, otáčení a uvolnění se do odpočinku a gravitační síly. Tyto pohyby nám pomohou objevit jedinečnou architekturu naší kostry a sílu našeho jádra. Během dílny budeme využívat práci ve dvojicích, kinestetickou imaginaci, následování těla a vedené pohybové aktivity na tělesné prožívání. Ke zmapování a ukotvení svých zkušeností použijeme další kreativní metody.

Proces zakončíme tancem střední linie, který završí cestu od vznášení se v plodové vodě ke schopnosti používat gravitaci a svou opěrnou soustavu jako zdroj radostného života v těle. 

Seminář bude tlumočený do českého jazyka.


Ellynne Skove MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP (USA)

je certifikovanou somatickou psychoterapeutkou. Ve své práci se se zaměřuje na vývojové pohyby a psychologii porodu. Přes 15 let studovala Dynamickou anatomii u Nancy Topf, dále Body Mind Centering, Polaritní terapii, Somatic Experiencing, Reiky, jógu, tai chi chuan a řadu dalších přístupů. 

Založila společnost Bright start babies a vytvořila program GoGo Babies, zaměřený na práci s vývojovými pohyby a jógou pro miminka. Na základě svých zkušeností vyvinula a zavedla mnoho programů pohybové terapie do škol. Jako terapeutka a učitelka působí přes 35 let. Žije a pracuje v New Yorku, kde založila studio pro rodiče a děti Nest space.

Od roku 2011 pravidelně vyučuje a pracuje s klienty i v České republice. 

Více o Ellynne na www.brightstartbabies.net 

Zde si můžete přečíst článek od Ellynne Skove

 

31.3.-1.4.2020 bude Ellynne Skove poskytovat i individuální terapeutická sezení –  více informací zde.

Cena workshopu

  • Člen ČKA  6100,-
  • Běžné vstupné 6600,-

Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Storno podmínky :

Do 31/1 2020 vracíme částku poníženou o 10%
Od 1/2 do 14/3 vracíme 50% částky
Po 15/3 kurzovné nevracíme. Děkujeme za pochopení


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.