Datum konání

23/11/2018    
16:00

Místo

studiu Tensegrity
Hanusova 16, Praha 4, ČR, 140 00, Praha

Typ kurzu

 tibetský buddhismus, psychologie

(v předvečer dvoudenního kurzu Viscerální manipulace 2).

Lukáš Chmelík je autorizovaným meditačním instruktorem a lektorem tibetského buddhismu. Již více než 20 let studuje a praktikuje meditaci s mnoha významnými učiteli tibetského buddhismu. Přeložil několik knih o Buddhově učení a vedl množství meditačních kurzů. Je dlouholetým praktikem technik práce s myslí, nepostradatelných při práci každého dobrého terapeuta.

Foto: Pixabay

Buddhizmus je starodávne učenie o tom, ako funguje ľudská myseľ. Vysvetľuje, čo vedie k nespokojnosti a k problémoma čo vedie k vnútornej slobode, radosti a múdrosti. Rozvíjaním určitých vnútorných schopnostní, čo obecne označujeme ako rozvoj meditácie, je možné nájsť hlboké šťastie a naplnenie, ktoré nie je ovplyvnené vzletmi a pádmi denného života.
Bdelá pozornosť (ang. Mindfulness, často tiež prekl. všímavosť) je hlavný faktor meditačnej praxe mnohých kontemplatívnych tradícii. Môžeme ho vyjadriť ako “som si vedomý toho, čo sa deje” alebo “pozerám do svojho vnútra a som si vedomý toho, čo zažívam.” Všeobecne povedané, je to “schopnosť venovať pozornosť prítomnému okamihu bez posudzovania.” Napríklad keď cítim nepohodu a napätie, lebo mám veľa vecí na prácí, prvá vec, ktorá je potrebná, je uvedomiť si, že som napätý a v nepohode. Toto uvedomenie je forma bdelej pozornosti a prvý krok k tomu, že s tým mám možnosť niečo urobiť.

Cvičenie a rozvíjanie meditácie a bdelej pozornosti je metóda, ako môžeme smerovať k lepšiemu zvládaniu vecí, môžeme sa naučiť byť slobodnejší a menej podmienení negatívnymi emóciami, podmienenými reakciami nádeje a strachu a zvykovými vzorcami prijímania a odmietania, ako nájsť uvoľnenie a pohodu aj uprostred každodenného shonu. Stručne povedané, ako rozvíjať vhľad do toho, čo zažívame, a aby sme sa stali vyrovnanejší, zdravší a ľudskejší. 

Výklad bude zameraný na sekulárny prístup k duchovnosti. Zameriame sa na príčiny nášho napätia a na to, ako sa emócie rozvíjajú, ako môžeme pracovať s týmito problémami a ako nájsť uvoľnenie prostredníctvom meditatívnych procesov, ktoré trénujú zameranie bdelej pozornosti a uvoľnenie v prítomnom okamihu. Prednáška a praktické meditačné cvičenia s cieľom osvojiť si jasné pochopenie toho, čo bdelá pozornosť znamená a ako nám môže pomôcť v osobnom aj profesnom živote. 

Těšíme se na vás, přednáška je přístupná i veřejnosti, pro kterou vstupné činí 400,- Kč.

Počet míst je omezen, prosíme zájemce o potvrzení účasti na emailové adrese lenapha@seznam.cz, případně na tel.číslo 604 255 397.