Matthew Appleton: Otisk porodu

Datum konání

22/09/2023 - 25/09/2023    
Celý den

Místo

Be Balanced
Rybničná 18/1, Praha 6

Typ kurzu

Celoživotní důsledky naší  porodní zkušenosti

Porod je intenzivní zkušenost, která nás formuje. Zážitek z narození zůstává jako nevědomá nebo implicitní paměť, která se uchovává v našich buňkách, tkáních, ovlivňuje naší nervovou soustavu a tím také naši psychiku. Tomu říkáme otisk. Ačkoli je porod relativně krátký zážitek, je velmi intenzivní a někdy doslova zahlcující. Díky tomu funguje porodní otisk jako psychická a fyzická matrice, která se během každodenních událostí aktivuje a vede nás nevhodným směrem. Tyto zkušenosti mohou způsobovat  potíže s rozhodováním, nedostatek důvěry ve vztazích, problémy se sebeúctou, závislostní chování, problémy s životním tempem, záchvaty paniky, výbuchy hněvu, potíže s přechody.

Tento čtyřdenní zážitkový kurz  je zaměřen na prozkoumání vlastních porodních otisků.  Účastníci jsou v bezpečném prostředí podporováni v tom, aby prostřednictvím regresivních cvičení zkoumali své vlastní jedinečné zkušenosti a vedle strategií přežití, které se naučili v prenatálním a perinatálním období, nacházeli nové možnosti. Prožitková práce je podpořena teoretickou výukou. Tento  seminář je navržen tak, aby poskytl empatické  prostředí, v němž lze toto území bezpečně prozkoumat.

Workshop zahrnuje:

  • Strukturovanou teoretickou výuku, která vysvětluje širokou škálu dopadů porodních otisků na děti, dospělé i na kulturu jako celek.
  • Prožitková cvičení, při nichž zkoumáte, jak jste byli ovlivněni svým narozením a jak se osvobodit od síly převládajícího otisku, který se nyní projevuje ve vašem životě.
  • Další čas je věnován učení, jak tyto pozitivní změny začlenit do svého každodenního života.
  • Tento seminář je určen jako úvod do problematiky otisků zrození.

Workshop bude tlumočený do českého jazyka.


15-17/9 bude probíhat druhý praktický workshop s Matthewem Appletonem Porod pohledem dítěte více zde 


Matthew Appleton

žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core Process Therapie (CPP). Je zakladatelem Institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako vedoucí učitel. 

V roce 2006 Matthew spolu s Jenni Meyer založili výcvikový  Institut vědomého vtělení (Conscious Embodiment Trainings), jehož cílem je propagovat povědomí o pre a perinatální psychologii, posvátné ekologii a vtělujících procesových terapiích. 

Vystudoval předškolní a perinatální vzdělávání u Karltona Terryho ve Švýcarsku a několik let asistoval Karltonovi ve Velké Británii. 

Matthew je členem Mezinárodní společnosti prenatální a perinatální psychologie a medicíny a má více než 20 let zkušeností s přednášením a pořádáním workshopů ve Velké Británii a v Evropě.

Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Deset let pracoval jako vychovatel v proslulé demokratické škole A. S. Neilla Summerhill. Jeho kniha „Free Range Childhood“, vycházející z těchto jeho zkušeností, byla vydána v několika jazycích.

V  roce 2020 vyšla jeho kniha Transitions to WHOLENESS. 


Registrací na seminář účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:
  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Storno podmínky:

Do 15/7 2023 vracíme kurzovné ponížené o 10%

Mezi 16/7 a 30/8 vracíme 50% kurzovného.

Od 1/9 2023 kurzovné nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Kurz je v současné době bohužel naplněn, můžete nám napsat na email kraniosakralniasociace@gmail.com a zařadit se mezi náhradníky.