Matthew Appleton: Porod pohledem dítěte

Datum konání

15/09/2023 - 17/09/2023    
Celý den

Místo

Be Balanced
Rybničná 18/1, Praha 6

Typ kurzu

Tento 3-denní workshop je určen kraniosakrálním terapeutům, osteopatům, masérům, porodním asistentkám, dulám, dětským lékařům, zdravotním sestrám, pedagogům, psychoterapeutům, učitelům jógy předškolního věku, rodičům a všem, kdo se zajímají o to, jak nás naše nejranější zkušenosti formují a jaký dopad může mít porod  na celý náš život.

Naše zkušenosti v děloze, při porodu a krátce po něm hluboce ovlivňují naše vnímání toho, kým jsme a jak vnímáme svět kolem nás.

Workshop je úvodem do oboru Integrativní dětské terapie (Integrative Baby Therapy).

Během workshopu se budeme zabývat teorií a zároveň budeme mít možnost vyzkoušet mnoho zážitkových cvičení, kterými prozkoumáme naší vlastní tělesnou zkušenost. V rámci setkání bude Matthew ukazovat demo práce s rodinou naživo.

Témata workshopu:

  • Jak pro naši kulturu běžné vnímání miminka a plodu omezuje způsob, jímž je vítáme na svět
  • Čtyři fáze porodu  z pohledu dítěte (na rozdíl od tří fází  z pohledu porodníka) a to, jak nás každá z těchto fází může ovlivnit
  •  Jak mohou jednotlivé fáze porodu formovat určité základní životní přesvědčení a postoje
  • Povaha oboustranné vazby mezi miminkem a rodičem v prvních devíti měsících života a to, jaký na ni může mít dopad nerozřešené prenatální nebo porodní trauma
  • Jak se můžeme naučit naslouchat miminkům a zároveň i našim vlastním raným zkušenostem novým, přesnějším a více empatickým způsobem?
Workshop bude tlumočený do češtiny. 

22-25/9 2023 se bude konat druhý praktický workshop s Matthewem Appletonem Otisk porodu více zde 


Matthew Appleton

žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core Process Therapie (CPP). Je zakladatelem Institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako vedoucí učitel. 

V roce 2006 Matthew spolu s Jenni Meyer založili výcvikový  Institut vědomého vtělení (Conscious Embodiment Trainings), jehož cílem je propagovat povědomí o pre a perinatální psychologii, posvátné ekologii a vtělujících procesových terapiích. 

Vystudoval předškolní a perinatální vzdělávání u Karltona Terryho ve Švýcarsku a několik let asistoval Karltonovi ve Velké Británii. 

Matthew je členem Mezinárodní společnosti prenatální a perinatální psychologie a medicíny a má více než 20 let zkušeností s přednášením a pořádáním workshopů ve Velké Británii a v Evropě.

Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Deset let pracoval jako vychovatel v proslulé demokratické škole A. S. Neilla Summerhill. Jeho kniha „Free Range Childhood“, vycházející z těchto jeho zkušeností, byla vydána v několika jazycích.

V  roce 2020 vyšla jeho kniha Transitions to WHOLENESS. 


Workshop bude tlumočený do českého jazyka.

Registrací na seminář účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:

  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Cena semináře: 

Do 30/6 2023 je cena kurzovného 10 000,- po tomto datu je 10 800,- .

Pro členy České kraniosakrální asociace je do 30/6 2023 cena 9 200,-, po tomto datu 10 000,-

Storno podmínky:

Do 30/6 2023 vracíme kurzovné ponížené o 10%

Mezi 1/7 a 25/8 vracíme 50% kurzovného.

Od 26/8 kurzovné nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Kurz je v současné době bohužel naplněn, můžete nám napsat na email kraniosakralniasociace@gmail.com a zařadit se mezi náhradníky.