shadow

Matthew Appleton: Otisk porodu

Matthew Appleton: Otisk porodu

Datum konání

22/09/2023 - 25/09/2023    
Celý den

Event Type

Celoživotní důsledky naší  porodní zkušenosti

Porod je intenzivní zkušenost, která nás formuje. Zážitek z narození zůstává jako nevědomá nebo implicitní paměť, která se uchovává v našich buňkách, tkáních, ovlivňuje naší nervovou soustavu a tím také naši psychiku. Tomu říkáme otisk. Ačkoli je porod relativně krátký zážitek, je velmi intenzivní a někdy doslova zahlcující. Díky tomu funguje porodní otisk jako psychická a fyzická matrice, která se během každodenních událostí aktivuje a vede nás nevhodným směrem. Tyto zkušenosti mohou způsobovat  potíže s rozhodováním, nedostatek důvěry ve vztazích, problémy se sebeúctou, závislostní chování, problémy s životním tempem, záchvaty paniky, výbuchy hněvu, potíže s přechody.

Tento čtyřdenní zážitkový kurz  je zaměřen na prozkoumání vlastních porodních otisků.  Účastníci jsou v bezpečném prostředí podporováni v tom, aby prostřednictvím regresivních cvičení zkoumali své vlastní jedinečné zkušenosti a vedle strategií přežití, které se naučili v prenatálním a perinatálním období, nacházeli nové možnosti. Prožitková práce je podpořena teoretickou výukou. Tento  seminář je navržen tak, aby poskytl empatické  prostředí, v němž lze toto území bezpečně prozkoumat.

Workshop zahrnuje:

  • Strukturovanou teoretickou výuku, která vysvětluje širokou škálu dopadů porodních otisků na děti, dospělé i na kulturu jako celek.
  • Prožitková cvičení, při nichž zkoumáte, jak jste byli ovlivněni svým narozením a jak se osvobodit od síly převládajícího otisku, který se nyní projevuje ve vašem životě. Další čas je věnován učení, jak tyto pozitivní změny začlenit do svého každodenního života.
    Tento seminář je určen jako úvod do problematiky otisků zrození.

 

Workshop bude tlumočený do českého jazyka.


Více o přístupu Matthewa Appletona si můžete přečíst v těchto článcích: Syndrom hodného miminka  a  Porodní trauma: slepé místo naší kultury

Během spolupráce s Matthewem vznikly také záznamy zajímavých webinářů, které si můžete zakoupit zde. 


Matthew Appleton

žije a pracuje v Bristolu ve Velké Británii. Je registrovaný kraniosakrální terapeut a psychoterapeut Core Process Therapie (CPP). Je zakladatelem Institutu kraniosakrálních studií (Institute of Craniosacral Studies), kde po dvanáct let působil jako vedoucí učitel. 

V roce 2006 Matthew spolu s Jenni Meyer založili výcvikový  Institut vědomého vtělení (Conscious Embodiment Trainings), jehož cílem je propagovat povědomí o pre a perinatální psychologii, posvátné ekologii a vtělujících procesových terapiích. 

Vystudoval předškolní a perinatální vzdělávání u Karltona Terryho ve Švýcarsku a několik let asistoval Karltonovi ve Velké Británii. 

Matthew je členem Mezinárodní společnosti prenatální a perinatální psychologie a medicíny a má více než 20 let zkušeností s přednášením a pořádáním workshopů ve Velké Británii a v Evropě.

Vyvinul integrativní dětskou terapii, kterou vyučuje kraniosakrální terapeuty, osteopaty, psychoterapeuty, duly, porodní asistentky, zdravotní sestry a dětské lékaře ve Velké Británii, Německu a Itálii.

Deset let pracoval jako vychovatel v proslulé demokratické škole A. S. Neilla Summerhill. Jeho kniha „Free Range Childhood“, vycházející z těchto jeho zkušeností, byla vydána v několika jazycích.

V  roce 2020 vyšla jeho kniha Transitions to WHOLENESS. 


Předběžná registrace


Registrací na seminář účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:
  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.

Registrace na seminář bude spuštěna v dohledné době. Zatím můžete provést předběžnou registraci v následujícím dotazníku. Dejte nám  vědět o svém zájmu o workshop a my vás budeme informovat o spuštění registrace.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.