Vtělené naslouchání dle Elmfieldského institutu

Datum konání

31/03/2023    
10:00 - 18:00

Místo

Taneční škola Ivety Langerové
Štorchova 1555/5,, Praha 8 , Praha

Typ kurzu


Přístup pro terapeuty zohledňující Polyvagální teorii 

Tento program učí terapeuty, jak do své praxe začlenit Polyvagální teorii a jak svým klientům díky vtělenému naslouchání nabídnout postupy pro regulaci emocí a budování odolnosti. Workshop se zaměří na Polyvagální teorii Stephena Porgese a na způsoby, jak vytvářet strategie pro psycho-fyziologickou regulaci a pocit bezpečí. Jeho součástí budou i postupy z neurofyziologických výzkumů traumatu Dr. Petera Levina, Babette Rothschild, Deb Dany a dalších. Prožitková cvičení pak budou čerpat z cvičení biodynamické kraniosakrální terapie pro jemné naladění na tělo a introspekci.

Co vám kurz přinese:

  • základní principy Polyvagální teorie
  • dovednosti pro lepší spolu-regulaci a jak se lépe vztahovat ke klientům
  • zažijete, jak být plně přítomný pro klienty a jak to ovlivňuje kontejner sezení
  • techniky komunikace podporující odolnost, které můžete naučit své klienty
  • nástroje a techniky jak se ukotvit a uzemnit s náročným klientem
  • cvičení tělesného uvědomění vycházející z Polyvagální teorie, která můžete zaintegrovat do své praxe

Tento workshop je součástí programu 7. kraniosakrální konference s názvem ,,Co ví tělo?“ 


O lektorovi

Gareth Toner (MSc) 

je učitel a praktikant pracující s tělem s více jak 20-ti letou praxí v klasickém vzdělávání a soukromé praxi, kde podporuje druhé, aby se spojili s cítícím, živoucím tělem. Je biodynamický kraniosakrální terapeut, učitel a praktikant TRE (cvičení na uvolňování napětí a traumatu) a protokolu Safe&Sound (program vyvinutý Stephenem Porgesem využívající auditivní stimulaci pro práci s fyziologickým bezpečím).

Gareth integruje a používá komplexní principy, pracuje s nimi srozumitelným, soucitným a prostým způsobem.

Vysokoškolský diplom ve sportovní vědě získal na univerzitě v Manchestru, magisterské a postgraduální vzdělávání v oblasti fyziologie tělesného cvičení pak na Ulsterské univerzitě v Belfastu. Má soukromou praxi v Severním Irsku a vyučuje Biodynamickou kraniosakrální terapii ve školách Body Inteligence a Body Collage a to nejen v Irsku, ale i v dalších zemích.


Úhradou kurzovného účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím:
  • Seminář nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči.  Účastník se zavazuje informovat organizátora o jakýchkoliv závažných fyzických či psychických obtížích či léčbě, kterou podstupuje.
  • Účast na semináři je dobrovolná a může být velmi prožitková. Účastník nese zodpovědnost za vše, co dělá.
  • Účastník může kdykoliv seminář opustit. Poplatek za seminář se v tomto případě nevrací.
  • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář účastníkovi vrácen.
Storno podmínky:

Při zrušení workshopu ze strany pořadatele z jakéhokoliv důvodu vracíme kurzovné v plné výši.

Do 31/1 2023 vracíme kurzovné ponížené o 10%.

Mezi 1/2 až  15/3 2023 vracíme 50% kurzovného.

Od 16/3 2023 kurzovné nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.