7. kraniosakrální konference

Datum konání

01/04/2023    
Celý den

Místo

Karlínské Spektrum
Karlínské nám. 316, Praha, Praha, 18600

Srdečně vás zveme na již sedmý ročník tradičního setkání České kraniosakrální asociace, jež si klade za cíl vytvářet prostor podpory, inspirace, sdílení a rozvoje pro kraniosakrální terapeuty i zástupce jiných spřízněných profesí.

Tento ročník bude věnován ústřednímu bodu kraniosakrální praxe, a to tělu. Nikoliv však tělu jako stroji, ale tělu jako živoucímu komplexnímu organismu, který sám sebe reguluje a neustále si vytváří optimální podmínky pro život jako tvůrčí bytí. Tělu, které je živoucím celkem vnímajícím své okolí a těla v jeho blízkosti. Tělu, které nesestává jen z toho, co lze na první pohled vidět a změřit, ale který zahrnuje i jemné úrovně sotva patrného fungování, které hrají v udržování celistvého zdraví těla a člověka klíčovou roli. 

Rádi bychom poodkryli tajemství těla a toho, co ví, k čemu nás může přivést a jakým způsobem může být zdrojem zdraví, spokojenosti a naplněného života. Tyto otázky prozkoumáme z různých perspektiv. Letošní ročník přinese pohledy kraniosakrální praxe, proces orientované psychologie a fyzioterapie funkce. Věříme že tato rozmanitost představí plodnou inspirativní paletu, ale zároveň umožní postihnout základní principy týkající se těla a tělesnosti, jenž jednotlivé terapeutické metody přesahují a jsou principy univerzálními, které je dobré mít na vědomí při jakékoliv práci s klientem.

Vytvoříme prostor pro otázky:

  • Jak vnímat tělo v jeho celistvosti?
  • Jak tělu naslouchat, aby sdělilo svoje poselství?
  • Co se můžeme dozvědět skrze vnímající dotyk?
  • Co všechno může přinést vnímání vlastního těla v roli praktikanta?
  • Jak vést s tělem dialog, a dospět tak k novým uvědoměním i možnostem v životě?

Bližší informace včetně možnosti registrace zveřejníme v dohledné době.