7. kraniosakrální konference

Datum konání

01/04/2023    
9:00 - 18:00

Místo

Karlínské Spektrum
Karlínské nám. 316, Praha, Praha, 18600

Typ kurzu


Co ví tělo?

Zajímá vás moudrost těla a to, jak se projevuje v celistvém zdraví, vztahu s druhými, tělesných symptomech nebo potenciálním smysluplném směřování ve vašem životě? Že už jste o moudrosti těla slyšeli mnoho…. ano, ale víte jaké jsou skutečně základní principy umožňující spojit se s moudrostí těla nehledě na terapeutickou modalitu, se kterou pracujete? Možná že nejste terapeut, a prostě byste si rádi živoucí moudrost těla pozvali více do života….

Srdečně vás zveme na již sedmý ročník tradičního setkání organizovaného ČKA, které je prostorem podpory, inspirace, sdílení a rozvoje nejen pro kraniosakrální terapeuty, ale i zástupce dalších spřízněných profesí a zvídavou veřejnost.

Tento ročník bude věnován ústřednímu bodu kraniosakrální praxe, tělu. Nikoliv však tělu jako stroji, ale tělu jako živoucímu komplexnímu organismu, který sám sebe reguluje a neustále si vytváří optimální podmínky pro život jako tvůrčí bytí. Tělu, které je živoucím celkem vnímajícím své okolí a těla ve své blízkosti. Tělu, které nesestává jen z toho, co lze na první pohled vidět a změřit, ale který zahrnuje i jemné úrovně sotva patrného fungování, které hrají v udržování celistvého zdraví těla a člověka klíčovou roli. 

Rádi bychom poodkryli tajemství těla a jeho moudrosti. K čemu nás může přivést a jakým způsobem může být zdrojem zdraví, spokojenosti a naplněného života. Tyto otázky prozkoumáme z různých perspektiv. Letošní ročník přinese pohledy kraniosakrální praxe, proces orientované psychologie a fyzioterapie funkce. Věříme že tato rozmanitost představí plodnou inspirativní paletu, ale zároveň umožní postihnout základní principy týkající se těla a tělesnosti, jenž jednotlivé terapeutické metody přesahují a jsou principy univerzálními, které je dobré mít na vědomí při jakékoliv práci s klientem i v každodenním životě.

Lektory 7. kraniosakrální konference jsou: Mgr. Eva Pospíšilová, Ivan Verný a Gareth Toner (MSc).
Součástí konference jsou dva jednodenní praktické workshopy:
Vytvoříme prostor pro otázky:
  • Jak vnímat tělo v jeho celistvosti?
  • Jak tělu naslouchat, aby sdělilo svoje poselství?
  • Co se můžeme dozvědět skrze vnímající dotyk?
  • Co všechno může přinést vnímání vlastního těla v roli praktikanta?
  • Jak vést s tělem dialog, a dospět tak k novým uvědoměním i možnostem v životě?
Časový rozvrh programu:

9:00 – 10:00 Snídaňové naladění

10:00 – 10:10 Úvod

10:10 -11:10 Mgr. Eva Pospíšilová: Tělo je život a základním projevem života je pohyb – vhled do Fyzioterapie funkce

11:10 – 11:35 Přestávka

11:35 – 13:00 Gareth Toner, MSc: Základní prvky přístupu Vtělené naslouchání Elmfieldského institutu 

13:00 – 15:00 Polední pauza

15:00 – 15:20  Překvapení

15:25 – 16:25 Ivan Verný, MD, Dipl. PW : Co nám tělo říká a jak?

16:25 – 16:50  Přestávka

16:50 – 18:00 Panelová diskuze


Sňídaňové naladění

Že na konferenci nikoho neznáte? Nevadí! Kromě snídaňových dobrot pro vás bude připravena možnost přidat se k neformální lehce facilitované skupince (skupinkám), kde se budete moci představit a posdílet (a poslechout si), co vás na konferenci přivádí nebo jaký je váš vztah ke kraniosakrální praxi. Tak, jako se na začátku koncertu ladí orchestr, přijďte se i vy sladit s ostatními i tématem konferenčního dne. Věřte, že to přispěje ke kvalitě nejen vašeho „kulturního“ zážitku.

Příspěvky: 

Tělo je život a základním projevem života je pohyb – vhled do Fyzioterapie funkce

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO člověka ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

FF je funkčním přístupem pro diagnostiku i terapii. Tento přístup je založen na celistvosti a na funkčních vztazích v rámci celku, vzájemným vztazích navzájem i v detailech. Dozvíte se, proč je dobré mít pohledem zájem o strukturu – tvar těla a o čem vypovídá. Stejně tak o palpaci napětí tkání. Položíme si otázku, co palpujeme a co se dozvídáme o strukturách, kterých se dotýkáme? Zmíníme význam vnímání (taktilního i proprioceptivního).

Budeme sdílet klinické poznatky a specifika terapeutického procesu při práci s tělem funkčním přístupem Fyzioterapie funkce.

Terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy (vstupy) a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.

 

O lektorce:
Mgr. Eva Pospíšilová

je fyzioterapeutka a svobodná učitelka Fyzioterapie funkce. Fyzioterapii vystudovala na 1.LF a FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 působila jako asistentka Bc. Clary Lewitové při Klinických konzultacích a odborných kurzech. Od roku 2019 je samostatnou svobodnou učitelkou Fyzioterapie Funkce. V současnosti pracuje ve vlastní fyzioterapeutické praxi v Praze a aktivně vyučuje na kurzech FF.

 

 

 


Co nám tělo říká a jak?

Během rozhovorů vnímám současně několik různých příběhů. Jeden v obsahu hovoru, jiný v akustických fenoménech (přízvuk, hlasitost, zdůrazňování, pokašlávání), další v gestech, mimice a postojích těla. Ne vždy jsou kongruentní (shodné). Často si neodpovídají, to sa pak cítím zmatený a nevím, kterému příběhu dát přednost, resp. kterému víc věřit. Totéž se mi děje před dovolenou – proč mě tak bolí kolena, když jsem se těšil na plachetnici a kamarády?! Co se děje v pozadí vedle mé prvoplánové radosti? A nebo kdybychom se zeptali klasickou otázkou zaměřenou na “BodyMind”: Co by řekla moje kolena, kdyby mohla mluvit? 

Přednáška se bude věnovat tomu, jak vnímat – cítit – a jinak vyjádřit to, co vnímáme v těle, tělem, přes tělo, ještě než se objeví/projeví smysl nebo poselství tělesné zkušenosti a moudrosti těla. Budeme zkoumat, jak cítit, vidět a poslouchat, co nám tělo ukazuje, a zjišťovat, jak to překládat do všeobecné řeči. A to proto, abychom si mohli celistvěji uvědomit, co se s námi a s klientem*klientkou děje. Cílem přednášky je zprostředkovat teoreticky, ale co možná nejvíce i prakticky, dovednosti pro vnímání moudrosti těla, kontakt s ní, a pro její integraci.

Na přednášku naváže workshop 2.4.2023 – který umožní ještě více prakticky prozkoumat a zažít prezentované principy a dovednosti.

O lektorovi:
Ivan Verný, MD, Dipl. PW

se narodil na Slovensku a v roce 1969 odjel s rodiči do Švýcarska, kde pracuje již téměř 40 let v soukromé praxi jako psychiatr a psychoterapeut. Kromě proces orientované psychoterapie a ericsonovské hypnoterapie ovládá a používá NLP, systemické konstelace a supervizi zaměřenou na umělecké metody (pro koučování anebo supervizi týmů a jednotlivců). Tělesné pozornosti se učil jako lyžařský instruktor, v Ai Ki Do, bioenergetice, holotropním dýchání, traumaterapii Tai Chi, jako otec dvou dcer a na vlastních zraněních.

Od roku 1990 vyučuje v Čechách a na Slovensku POP (Proces orientovanou psychologii) a systemické konstelace, vede mužince a různé psychoterapeutické sebezkušenostní kurzy. Ve volném čase pěstuje vztahy, zpěv, alchymii džemů a meditační šmirglování dřeva.

Více o Ivanovi Verném se dozvíte z rozhovoru „Co duše zamlčí, tělo vykecá“ z magazínu Moje psychologie

Základní prvky přístupu Vtělené naslouchání Elmfieldského institutu 

“Trauma narušuje naši schopnost vztahovat se k druhým, nahrazuje vzorce navazování kontaktu vzorci ochrany.” Stephen Porges” (Porges, 2011)

Být skutečně slyšený a viděný druhým člověkem představuje pro klienta jednu z nejléčivějších zkušeností. Toho můžeme dosáhnout prostřednictvím hlubokého vtěleného naslouchání, soucitu a empatické přítomnosti – nasloucháním druhému pomocí vlastního těla. Elmfieldský institut nabízí k přístup k naslouchání, který se soustředí na bezpečnou, vztahujícíc se, verbální i neverbální komunikaci a znovu nás tak spojuje s naším vrozeným věděním a zdravím. Je to umění, jak být člověkem a nabízet svou přítomnost druhému. 

Přednáška vám umožní prozkoumat základní prvky tohoto bezpečného vztahového prostoru. Tento přístup integruje pohled Polyvagální teorie s praktikami jemného tělesného vnímání biodynamické kraniosakrální terapie.

Elmfieldský institut je vzdělávací společnost, která organizuje výcviky, retreaty a další akce v oblasti holistického zdraví pro odborníky i laickou veřejnost. Programy institutu vycházejí ze základních principů a výzkumu neurobiologie traumatu, hlubinné psychologie a kreativních technik.

 

O lektorovi:
Gareth Toner, MSc

je učitel a praktikant pracující s tělem s více jak 20-ti letou praxí v klasickém vzdělávání a soukromé praxi, kde podporuje druhé, aby se spojili s cítícím, živoucím tělem. Jakožto biodynamický kraniosakrální terapeut, učitel a praktikant TRE (cvičení na uvolňování napětí a traumatu) a praktikant protokolu Safe&Sound (program vyvinutý Stephenem Porgesem využívající auditivní stimulaci pro práci s fyziologickým bezpečím).

Gareth integruje a používá komplexní principy, pracuje s nimi srozumitelným, soucitným a prostým způsobem.

Vysokoškolský diplom ve sportovní vědě získal na univerzitě v Manchestru, magisterské a postgraduální vzdělávání v oblasti fyziologie tělesného cvičení pak na Ulsterské univerzitě v Belfastu. Má soukromou praxi v Severním Irsku a vyučuje Biodynamickou kraniosakrálí terapii ve školách Body Inteligence a Body Collage a to nejen v Irsku, ale i v dalších zemích.

 Praktický workshop, který umožní prozkoumat a zažít prezentované principy a dovednosti, se uskuteční v pátek 31/3 2023. 

 


Konferenční vstupné

Člen asociace 2150,-

Běžné vstupné 2450.-

Storno podmínky:

Při zrušení konference ze strany pořadatele z jakéhokoliv důvodu vracíme kurzovné v plné výši.

Do 31/1 2023 vracíme poplatek ponížený o 10%.

Mezi 1/2 až  15/3 2023 vracíme 50% poplatku

Od 16/3 2023 poplatek nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.