7. kraniosakrální konference

Datum konání

01/04/2023    
9:00 - 18:00

Místo

Karlínské Spektrum
Karlínské nám. 316, Praha, Praha, 18600

Event Type


Co ví tělo?

Srdečně vás zveme na již sedmý ročník tradičního setkání České kraniosakrální asociace, jež si klade za cíl vytvářet prostor podpory, inspirace, sdílení a rozvoje pro kraniosakrální terapeuty i zástupce jiných spřízněných profesí.

Tento ročník bude věnován ústřednímu bodu kraniosakrální praxe, tělu. Nikoliv však tělu jako stroji, ale tělu jako živoucímu komplexnímu organismu, který sám sebe reguluje a neustále si vytváří optimální podmínky pro život jako tvůrčí bytí. Tělu, které je živoucím celkem vnímajícím své okolí a těla v jeho blízkosti. Tělu, které nesestává jen z toho, co lze na první pohled vidět a změřit, ale který zahrnuje i jemné úrovně sotva patrného fungování, které hrají v udržování celistvého zdraví těla a člověka klíčovou roli. 

Rádi bychom poodkryli tajemství těla a toho, co ví, k čemu nás může přivést a jakým způsobem může být zdrojem zdraví, spokojenosti a naplněného života. Tyto otázky prozkoumáme z různých perspektiv. Letošní ročník přinese pohledy kraniosakrální praxe, proces orientované psychologie a fyzioterapie funkce. Věříme že tato rozmanitost představí plodnou inspirativní paletu, ale zároveň umožní postihnout základní principy týkající se těla a tělesnosti, jenž jednotlivé terapeutické metody přesahují a jsou principy univerzálními, které je dobré mít na vědomí při jakékoliv práci s klientem.

Lektory 7. kraniosakrální konference jsou: Mgr. Eva Pospíšilová, Ivan Verný a Gareth Toner (MSc).
Součástí konference jsou i dva jednodenní praktické workshopy: v pátek 31/3 s Garethem Tonerem a v neděli 2/4 s Ivanem Verným.
Vytvoříme prostor pro otázky:
  • Jak vnímat tělo v jeho celistvosti?
  • Jak tělu naslouchat, aby sdělilo svoje poselství?
  • Co se můžeme dozvědět skrze vnímající dotyk?
  • Co všechno může přinést vnímání vlastního těla v roli praktikanta?
  • Jak vést s tělem dialog, a dospět tak k novým uvědoměním i možnostem v životě?
Časový rozvrh programu:

9:00 – 10:00 Registrační snídaně

10:00 – 10:10 Úvod

10:10 -11:10 Mgr. Eva Pospíšilová: Tělo je život a základním projevem života je pohyb – vhled do Fyzioterapie funkce

11:10 – 11:35 Přestávka

11:35 – 13:00 Gareth Toner (MSc): Základní prvky přístupu Vtělené naslouchání Elmfieldského institutu 

13:00 – 15:00 Polední pauza

15:00 – 15:20  Překvapení

15:20 – 16:20 Ivan Verný: Co nám tělo říká a jak?

16:20 – 16:50  Přestávka

16:50 – 18:00 Panelová diskuze


Příspěvky: 

Tělo je život a základním projevem života je pohyb – vhled do Fyzioterapie funkce

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO člověka ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

FF je funkčním přístupem pro diagnostiku i terapii. Tento přístup je založen na celistvosti a na funkčních vztazích v rámci celku, vzájemným vztazích navzájem i v detailech. Dozvíte se, proč je dobré mít pohledem zájem o strukturu – tvar těla a o čem vypovídá. Stejně tak o palpaci napětí tkání. Položíme si otázku, co palpujeme a co se dozvídáme o strukturách, kterých se dotýkáme? Zmíníme význam vnímání (taktilního i proprioceptivního).

Budeme sdílet klinické poznatky a specifika terapeutického procesu při práci s tělem funkčním přístupem Fyzioterapie funkce.

Terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy (vstupy) a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.

 

O lektorce:
Mgr. Eva Pospíšilová

je fyzioterapeutka a svobodná učitelka Fyzioterapie funkce. Fyzioterapii vystudovala na 1.LF a FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 působila jako asistentka Bc. Clary Lewitové při Klinických konzultacích a odborných kurzech. Od roku 2019 je samostatnou svobodnou učitelkou Fyzioterapie Funkce. V současnosti pracuje ve vlastní fyzioterapeutické praxi v Praze a aktivně vyučuje na kurzech FF.

 

 

 


Co nám tělo říká a jak?

Během rozhovorů vnímám současně několik různých příběhů. Jeden v obsahu hovoru, jiný v akustických fenoménech (přízvuk, hlasitost, zdůrazňování, pokašlávání), další v gestech, mimice a postojích těla. Ne vždy jsou kongruentní (shodné). Často si neodpovídají, to sa pak cítím zmatený a nevím, kterému příběhu dát přednost, resp. kterému víc věřit. Totéž se mi děje před dovolenou – proč mě tak bolí kolena, když jsem se těšil na plachetnici a kamarády?! Co se děje v pozadí vedle mé prvoplánové radosti? A nebo kdybychom se zeptali klasickou otázkou zaměřenou na “BodyMind”: Co by řekla moje kolena, kdyby mohla mluvit? 

Přednáška se bude věnovat tomu, jak vnímat – cítit – a jinak vyjádřit to, co vnímáme v těle, tělem, přes tělo, ještě než se objeví/projeví smysl nebo poselství tělesné zkušenosti a moudrosti těla. Budeme zkoumat, jak cítit, vidět a poslouchat, co nám tělo ukazuje, a zjišťovat, jak to překládat do všeobecné řeči. A to proto, abychom si mohli celistvěji uvědomit, co se s námi a s klientem*klientkou děje. Cílem přednášky je zprostředkovat teoreticky, ale co možná nejvíce i prakticky, dovednosti pro vnímání moudrosti těla, kontakt s ní, a pro její integraci.

Na přednášku naváže workshop 2.4.2023 – který umožní ještě více prakticky prozkoumat a zažít prezentované principy a dovednosti.

O lektorovi:
Ivan Verný

se narodil na Slovensku a v roce 1969 odjel s rodiči do Švýcarska, kde pracuje již téměř 40 let v soukromé praxi jako psychiatr a psychoterapeut. Kromě proces orientované psychoterapie a ericsonovské hypnoterapie ovládá a používá NLP, systemické konstelace a supervizi zaměřenou na umělecké metody (pro koučování anebo supervizi týmů a jednotlivců). Tělesné pozornosti se učil jako lyžařský instruktor, v Ai Ki Do, bioenergetice, holotropním dýchání, traumaterapii Tai Chi, jako otec dvou dcer a na vlastních zraněních.

Od roku 1990 vyučuje v Čechách a na Slovensku POP (Proces orientovanou psychologii) a systemické konstelace, vede mužince a různé psychoterapeutické sebezkušenostní kurzy. Ve volném čase pěstuje vztahy, zpěv, alchymii džemů a meditační šmirglování dřeva.

 


Základní prvky přístupu Vtělené naslouchání Elmfieldského institutu 

“Trauma narušuje naši schopnost vztahovat se k druhým, nahrazuje vzorce navazování kontaktu vzorci ochrany.” Stephen Porges” (Porges, 2011)

Být skutečně slyšený a viděný druhým člověkem představuje pro klienta jednu z nejléčivějších zkušeností. Toho můžeme dosáhnout prostřednictvím hlubokého vtěleného naslouchání, soucitu a empatické přítomnosti – nasloucháním druhému pomocí vlastního těla. Elmfieldský institut nabízí k přístup k naslouchání, který se soustředí na bezpečnou, vztahujícíc se, verbální i neverbální komunikaci a znovu nás tak spojuje s naším vrozeným věděním a zdravím. Je to umění, jak být člověkem a nabízet svou přítomnost druhému. 

Přednáška vám umožní prozkoumat základní prvky tohoto bezpečného vztahového prostoru. Tento přístup integruje pohled Polyvagální teorie s praktikami jemného tělesného vnímání biodynamické kraniosakrální terapie.

Elmfieldský institut je vzdělávací společnost, která organizuje výcviky, retreaty a další akce v oblasti holistického zdraví pro odborníky i laickou veřejnost. Programy institutu vycházejí ze základních principů a výzkumu neurobiologie traumatu, hlubinné psychologie a kreativních technik.

 

O lektorovi:
Gareth Toner (MSc) 

je učitel a praktikant pracující s tělem s více jak 20-ti letou praxí v klasickém vzdělávání a soukromé praxi, kde podporuje druhé, aby se spojili s cítícím, živoucím tělem. Jakožto biodynamický kraniosakrální terapeut, učitel a praktikant TRE (cvičení na uvolňování napětí a traumatu) a praktikant protokolu Safe&Sound (program vyvinutý Stephenem Porgesem využívající auditivní stimulaci pro práci s fyziologickým bezpečím).

Gareth integruje a používá komplexní principy, pracuje s nimi srozumitelným, soucitným a prostým způsobem.

Vysokoškolský diplom ve sportovní vědě získal na univerzitě v Manchestru, magisterské a postgraduální vzdělávání v oblasti fyziologie tělesného cvičení pak na Ulsterské univerzitě v Belfastu. Má soukromou praxi v Severním Irsku a vyučuje Biodynamickou kraniosakrálí terapii ve školách Body Inteligence a Body Collage a to nejen v Irsku, ale i v dalších zemích.

 Praktický workshop, který umožní prozkoumat a zažít prezentované principy a dovednosti, se uskuteční v pátek 31/3 2023. 

 


Konferenční vstupné do 1/3 2023

Člen asociace 1750,-

Běžné vstupné 2050.-

Konferenční vstupné od  2/3 2023

Člen asociace 2150,-

Běžné vstupné 2450.-

Storno podmínky:

Při zrušení konference ze strany pořadatele z jakéhokoliv důvodu vracíme kurzovné v plné výši.

Do 31/1 2023 vracíme poplatek ponížený o 10%.

Mezi 1/2 až  15/3 2023 vracíme 50% poplatku

Od 16/3 2023 poplatek nevracíme.

Děkujeme, že naše podmínky respektujete.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.