Molekulární biolog Bruce Lipton mluví o vědě, vysvětlující harmonické vibrace

,,Jednoduchý pokus: Máme dvě stejně naladěné kytary. Když drnkneme na strunu A na první kytaře, rozvibruje se i struna A na druhé

wave-545130_1920

kytaře. Jak je to možné? Protože je to tatáž vibrace. Harmonická rezonance. Konstruktivní interference. Drkneme na jednu kytaru, ale rozezníme i tu druhou … Úžasné! “ – Bruce Lipton

V předchozím rozhovoru s buněčným biologem Brucem Liptonem jsme měli možnost položit několik otázek od UPLIFT komunity, jež se zabývá dynamickým zkoumáním síly, kterou naše srdce a mysl vytváří realitu. Níže najdete část tohoto rozhovoru a Bruceho silný vhled do problematiky překonávání našich omezujících myšlenkových vzorců, přirozeného tvoření a prožívání světa, který milujeme.

Naše myšlenky nezůstávají v našich hlavách

V minulosti byly naše mozkové vlny a elektrická aktivita měřeny pomocí zařízení zvaného elektroencefalogram (EEG), který připojoval dráty a ploché kovové disky (elektrody) na hlavu osoby, kterou studoval. V novější době si vědci uvědomili, že elektrické proudy vyskytující se přirozeně v mozku lze přečíst pomocí magnetoencefalogramu (MEG) v magnetickém „poli“ mimo naše tělo. U každého z nás naše myšlenky neustále vytváří toto elektromagnetické pole, které sahá daleko za hranice našeho těla. Jak nám Bruce říká:

 ,,Naše myšlenky nejsou omezeny na prostor uvnitř naší hlavy. Když máme negativní myšlenky, nejsou to jenom myšlenky, které nám poletují sem tam uvnitř hlavy. Je to vysílání. Ve světě kvantové fyziky je to impuls, který vytváří odpovídající odpověď. (Struna A na mé kytaře rozeznívá strunu A na té vaší, je to tak?). Jaký to má význam? Venku může být deset lidí – devět pozitivně naladěných, jeden negativně.  Pokud začneme negativně vysílat, kdo ten impuls zachytí? Nebude to těch devět pozitivně naladěných – nejsou vyladěni na tuto frekvenci. Ten, kdo si náš impuls „vyzvedne“ je ta negativní osoba. Co se stane, pokud aktivujeme negativní osobu naším negativním vysíláním? Zapojíme ji do našeho života!“ 

head-1058432_1280Jak Bruce poukazuje, všechny naše myšlenky jsou vysílány ven. Pokud chceme sladit naše negativní myšlenky s ostatními na stejné vlně, můžeme to opravdu udělat. „Když trčíte v dopravní zácpě a vřete negativitou, ve skutečnosti vytváříte následnou negativní reakci, ještě předtím, než jste se na místo určení vůbec dostali.

Pokud si ale na takové situace začneme dávat pozor, můžeme se zastavit a uvědomit si, že máme na výběr. Protože pokud chceme harmonizovat naše myšlenky s pozitivní novou možností, můžeme to udělat také. A pak zjistíme, že hrajeme s úplně jiným orchestrem.

Proč lidé propadají v první řadě negativním myšlenkám?

Ve stručnosti, protože většina našich myšlenek pochází z podvědomých programů. Jak Bruce vysvětluje, problém propadnutí negativním myšlenkovým vzorcům je v tom, že „většinu času, kdy přemýšlíme, opouští naše mysl přítomný okamžik. Jakmile ale nespočíváme v přítomnosti, spustí se naše podvědomé programy.“

Bruce odhaduje, že 95% našeho života probíhají podvědomé programy, protože „zhruba tolik času trávíme přemýšlením. Většina těchto programů je oslabující, sebezničující a limitující. Získáváme je během prvních sedmi let našeho života.“

Proč propadáme negativním myšlenkám?

sadness-513527_1280,,Opakující se myšlenky vás upozorní, že přehráváte dokola stále stejný program. Měly by být upozorněním, které hlásí: „Přehrávám podvědomý myšlenkový vzorec“ a zároveň alarmem, pokud si to dokážeme uvědomit. Když si všimnete, že máte opakující se myšlenky, přehráváte pásku. V okamžik, kdy si to uvědomíte, můžete pásku zastavit. Nyní máte svou energii zpět a můžete se rozhodnout hrát něco jiného. Pokud ale hned v ten moment neuděláte něco proto, abyste získali svou energii zpět, potom jenom zapadnete zpátky do přehrávání staré pásky dokola a dokola … a věřte mi, dalším opakováním se nijak nezlepší.“

Jak zastavíme proces našeho negativního myšlení?

Podle Bruce je prvním krokem přerušit vzorec. To je všechno moc pěkné, ale když nám hlavou projde každý den 50 000+ myšlenek, další otázkou je, jak vůbec můžeme zachytit všechny potenciálně negativní a zastavit jejich vysílání.

Vypadá to jako nesplnitelná mise a podle Bruce taková pro mozek samotný také je. „V průběhu našeho myšlení racionalizujeme a kalkulujeme. Jedna myšlenka vede k další a propojuje se s ní a to je dobré, až na situaci, kdy máme ve svém procesu chybu. Jedna chybná myšlenka a konečný výsledek bude celý špatně.“

Naštěstí je v každém z našich těl ve hře větší síla, která má mnohonásobně větší vysílací kapacitu, než náš mozek … Jmenuje se srdce.

Převyšující síla Srdce

Dle ředitele výzkumu HeartMath institutu, Rollina McCrattyho, (v jeho práci Energetické srdce: Bioelektromagnetická komunikace mezi lidmi), „srdce je smyslový orgán a jedná jako sofistikované centrum dekódující a zpracovávající informace, což mu umožňuje se učit, pamatovat si a činit vlastní nezávislá funkční rozhodnutí…“ A srdce generuje největší elektromagnetické pole v těle – v amplitudě zhruba 60krát větší než mozek.hearts-1177472_1280

Brucovými slovy: „Na srdci je odlišného to, že srdce nedělá výpočty. Srdce čte energii.“ A to je jazyk dostupný nám všem.

,,Prvním jazykem komunikace je energie. Vibrace. Jako lidé jsme schopni cítit celou škálu energií, ale v zásadě jsou tu dva druhy vibrací. Dobré vibrace a špatné vibrace. Špatné vibrace nám energii berou, zatímco dobré nám ji posilují. Vibrace s námi nemluví ve slovech, neříkají nám detaily nebo rozumné myšlenky. Ony nám pouze říkají, jestli je tato energie pro nás dobrá nebo špatná. Co si myslíte, že udělá zvíře, když cítí špatné vibrace? Odejde. Jak to pozná? Protože jeho život je založen na energii. Když máte energii, získáváte život. Když ji ztrácíte, ztrácíte život. Toto je primární způsob komunikace od bakterie až k člověku.“

Důvěra ve vibrace našeho srdce

Dle Bruce pouze my lidé nepraktikujeme čtení a následování této energie. Namísto toho často používáme hlavu a odůvodňujeme si, co si myslíme, že bychom měli udělat na základě myšlenkové analýzy faktů, často na úkor toho, co naše srdce ví a snaží se nám říci. Když uvážíme, o kolik dál do prostoru dosahuje energie našeho srdce, než přemýšlení, je s podivem, že nás vůbec napadne naslouchat myšlenkám spíše než vibracím.

Ačkoli to nemusí vždy dávat smysl, cesta srdce je nejpřímější cestou, protože srdce nám vždy řekne, kde je energie. „Můžeš o tom přemýšlet, jak chceš, ale když přijde okamžik konečného rozhodnutí, obrátíš se na své srdce a položíš si otázku. Z čeho mám lepší pocit? To, s čím se tvé srdce cítí lépe, ti už dává odpověď. To následuj.“

Když poslouchám Bruce, sám se divím, kolik času a energie bychom jako lidé ušetřili, kdybychom respektovali bezeslovné vědění našich srdcí a umožnili sami sobě důvěřovat energii srdce ve všech našich společných snahách.

V náročném a složitém světě, ve kterém žijeme… jak zůstaneme spojeni s cestou dobrých vibrací?

,,Ta nejlepší věc, kterou můžete udělat, je držet svou mysl a energii v přítomném okamžiku – raději než ustavičné přemýšlení, na které jsme tak zvyklí a které nás neustále vytrhuje z přítomnosti pryč do našich podvědomých programů. Když jsme v přítomném okamžiku, jsme v srdci. To neznamená, že všechno funguje perfektně, ale znamená to, že neterorizujeme sami sebe, protože z toho tento problém ve skutečnosti pochází. Z týrání vlastního systému obavami a pocity viny, tedy ze situace, kdy pracuje podvědomí a my nekontrolujeme, co se děje.“

Kreativní síla lásky

,,Pokud chcete vědět, co se děje, když se nepřehrávají vaše podvědomé programy, jděte zpět do doby, když jste se zamilovali a řekněte mi, jaké to bylo.“

Dle Bruce doba, kdy bez námahy udržujeme svou mysl a srdce v přítomnosti (často aniž si uvědomujeme, že to děláme), je, když se zamilujeme. „To je čas, kdy přirozeně přestaneme přehrávat podvědomé programy a začneme žít ve své vědomé, kreativní mysli. Pokud jsi snil o takové vztahu svůj celý život a náhle se objeví, proč bys byl kdekoli jinde, než v přítomném okamžiku?!“

Když naslouchám Brucovi, vybavuji si, jak jsme se já a má manželka Ash před 21 lety poprvé potkali. V tu dobu kolem nás byly všechny druhy překážek, ale žádná z nich pro nás neznamenala něco, čeho bychom se měli obávat. Byli jsme tak uchváceni energií, která se objevovala mezi námi, že to bylo, jako bychom byli neseni vlnou nad jakýmikoli problémy. Brucovými slovy: „Ty problémy tu stále byly, ale neubíraly nám energii nebo radost, protože jsme byli plně v přítomném okamžiku. Doslova jsme byli schopni je přesáhnout.“heart-583895_1280

,,V okamžicích zamilovanosti vědomá mysl zůstává v popředí a to je okamžik síly. Okamžik, kdy jedeme na autopilota a přestáváme řídit vozidlo. Můžeme to cítit ve svém srdci. Když jste na dobrém místě, v harmonii a šťastní, můžete cítit, že je to opravdu skvělá věc. Ale ve chvíli, kdy se začnete dostávat do pochybností, nedůvěry a strachu, cítíte, že láska a potěšení začíná z vašeho srdce mizet. Můžete to cítit. Cítíte se jinak. Takže během dne je základní otázkou, zda žijete v ustaraném stavu mysli (což znamená, že se opravdu pouze držíte svých podvědomých programů) nebo jste přítomni v současném okamžiku a tedy v radosti ze života?“

 

 

Zamilovat se do života

,,Většina lidí věří, že zemřete a pokud jste žili dobře, jdete na místo zvané nebe. Rád bych navrhl alternativní pochopení a to, že se do nebe rodíme a tento přítomný okamžik je místo, kde se k němu přibližujeme nejvíc. To je místo, kde naplňujeme své sny. Většina našich představ o nebi je opravdu založena na tom, jak žijeme na zemi, takže hledat je někde jinde je hloupé. Všechny vize a sny jsou splnitelné právě tady.“

Dle Bruce nepotřebujeme zkoušet bojovat se starým příběhem o tom, co kolem nás nefunguje. Potřebujeme jen vystoupit z tohoto starého příběhu a postavit nový. „Lidé opustí své staré příběhy, když vidí, že ty nové fungují. Každý jedinec, který změní svůj vlastní příběh, mění vibrace prostředí, ve kterém všichni žijeme.“

Původní článek: upliftconnect.com/change-our-self-limiting-programs/

Napsal: Chip Richards 13.12.2015

Přeložil: Petr Chocholoušek

Fotografie : www.pixabay.com

 

 

Sdílejte článek