Vědci začínají přicházet na to, co se děje uvnitř buněk, když vnímáme elektrická pole. Reiki, léčení energií, jóga, čikung, čchi a mnoho dalších duchovních a léčebných praxí je silně založeno na vnímání energie proudící skrze živé věci. Všechny žijící buňky mají elektrické pole a mnoho různých zvířat je schopno tato elektrická pole cítit a reagovat na ně. Při léčbě zranění se dokonce i lidské buňky pohybují v reakci na elektrické pole.

To vzbudilo v týmu výzkumníků zvědavost nad tím, co se vlastně skutečně děje uvnitř našich buněk, abychom tato energetická pole mohli detekovat. Min Zhao z UC Davisova Institutu pro regenerativní léčbu přivedl tým vědců k objevu prvního „senzorického mechanismu“ uvnitř žijících buněk, který může detekovat elektrická pole.

  • Máme „elektrické smysly“

steelwool-458840_1280

V lidském těle je víc než tradičních pět smyslů. Vědci začínají objevovat celý soubor elektrických smyslů, jejichž existence vysvětluje, proč někteří lidé cítí proud energie v jiných živých organismech.

 

„Věříme, že je několik typů takových mechanismů vnímání a žádné z nich zatím nejsou odhalené. Nyní poskytujeme experimentální důkazy pro takový, o kterém se ještě neuvažovalo, dvoumolekulární mechanismus vnímání.“ – Min Zhao

 

Zhao a ostatní vědci studovali „elektrické smysly“ u zvířat, aby určili, co způsobuje naši reakci, když přijdeme do kontaktu s jiným elektrickým polem. Specificky zaměřili své výzkumy na velké a malé živočichy. Buňky velkých živočichů byly lidské a rybí, buňky malých patřili amébám. Zjistili, že existují specifické geny a proteiny, které se pohybují jistým směrem, když jsou vystaveny elektrickému poli.

  • Vnímání energie nebo elektrických polí je ve skutečnosti velmi běžné.

Vešli jste někdy do místnosti a okamžitě jste cítili, že někdo je velmi rozzlobený? Nikdo nemusel nic říkat, abyste věděli, že je tu někdo naštvaný.  Stejně to funguje, když jsou lidé zamilovaní. Často je všem nad slunce jasnější, že dva lidé k sobě jsou vzájemně přitahováni. Neustále spoléháme na vyšší smysly, o kterých ani nevíme, že je máme. Možná v blízké budoucnosti vědci najdou přesnou elektrickou frekvenci, kterou vyzařujeme, když cítíme silnou emoci jako lásku, strach nebo hněv.neural-pathways-221719_1280

Pokud se tato oblast vědy spojí s psychology, budeme schopni porozumět empatům, senzibilům a jiným lidem, kteří cítí emoce a dokonce léčí ostatní.

V našich buňkách byly nalezeny dva unikátní prvky, které detekují elektrickou energii

Bylo zjištěno, že živá buňka potřebuje dva prvky, aby mohla detekovat elektrické pole. Jedním z nich je protein zvaný Kir4.2 a druhý, specifický typ molekuly, obsažené v buňkách, známý jako polyamin.

Kir4.2 je typ draslíkového kanálu, tvořící cestu buněčnou membránou, která umožní draslíkovým iontům vstoupit do buněk. Tyto iontové kanály přenášejí signály do buněk. Potom do buněk polyaminy přenesou pozitivně nabité molekuly.

  • Co má společného draslík s elektrikou

Naše nervy a buňky komunikují elektrickými signály. Když chcete pohnout rukou, váš mozek vyšle signál vašim nervům a do vašich svalů, aby se pohnuly. Na chemické úrovni to funguje tak, že když je elektrický signál seslán nervům, vše se odehrává vytvořením řetězce tvořeného výměnou draslíku a sodíku. Jeden z nich je pozitivně nabitý, druhý negativně a díky tomu mohou přenést elektrický signál.

Když vaše buňky přicházejí do kontaktu s elektrickým polem z elektrického zdroje nebo od jiných živých organismů, jednoduše otevírají kanály a posílají signály do mozku, protože se zřejmě domnívají, že zpracovávají instrukce, které odeslal sám mozek.

  • Meditace a vnímání živých organismů na dálku

forest-657902_1280Naše buňky přebírají energii z jiných energetických polí a v závislosti na tom, do jaké vzdálenosti jsou vysílány, jsme schopni je i na dálku vnímat. To tedy může být vysvětlení, jak můžeme vnímat někoho naštvaného v sousední místnosti. Čím silnější je signál, tím snáze jsme schopni ho vnímat.

To také může vysvětlit, proč lidé mluví o vnímání energie z rostlin a stromů, když meditují a tráví čas v přírodě. Meditace je možná nástroj, který můžeme používat pro vyladění schopnosti cítit, co prochází skrze naše buňky.

Meditace s bdělou pozorností nás učí být přítomnými a vnímat vlastní smysly. Praktikováním se stáváme schopnými vnímat elektrická pole, interpretovat je a možná i používat je pro léčení a vyrovnávání emocí.

  • Mohou elektrické přístroje mást naše smysly?

Pokud jsou naše buňky přirozeně otevřené přijímání elektronických signálů, je rozumné předpokládat, že mohou absorbovat i signály z mobilních telefonů, televizí, počítačů, WIFI routerů a podobně.

Tento nový objev může pomoci vysvětlit, proč se cítíme vysátí po strávení přílišného času s elektronikou. Je možné, že naše buňky se cítí vysávány, protože celý čas, který jsme blízko elektrických polí, jsou plněny signály, které nejsou určeny pro naše tělo.

Pokud musíte celý den poslouchat nesrozumitelnou cizí řeč a snažíte se jí rozumět, je to jistě po nějaké době vyčerpávající. A to je právě to, co se děje našim buňkám. Pokračující výzkumy vnímání elektroniky a elektrických polí našimi buňkami nás možná postaví před potřebu udělat velké změny, abychom je ochránili před přílišnou expozicí. Zatím se můžeme chránit tím, že budeme trávit více času v přírodě ve spojení s ozdravnou energií, než před rozsvícenou obrazovkou.

Vnímáte, že tento objev může udělat něco pro oblast léčení energií, meditaci, čikung a elektroniku?

Dejte nám vědět v komentářích.

Sources- University of California – Davis. “Sixth sense: How do we sense electric fields?.” ScienceDaily. ScienceDaily, 13 October 2015.

Přeložil Petr Chocholoušek

 

Sdílejte článek