Základní prvky terapeutického vztahu – rozhovor s Andreasem Huckelem

Jak chápeš roli vztahu mezi klientem a terapeutem? Vztah mezi klientem a terapeutem je software, který umožňuje, aby klient dosáhl požadovaných změn. Časový rámec, etické principy terapeuta a finanční výměna za terapeutické služby [...]