Články2022-03-20T16:10:21+02:00

Články

Návrat k přirozenosti

Nakladatelství Bohemica Books vydalo v české verzi knihu britského terapeuta a lektora Matthewa Appletona Návrat k přirozenosti (Transitions to Wholeness, 2020). Moc děkujeme za tento počin. Matthew Appleton patří k velmi vyhledávaným učitelům. Jeho přístup přináší velmi jasný a zároveň soucitný pohled [...]

17. června 2024|

Medailon Markéty Bezůškové

Vážení kolegové, kamarádi, klienti i ostatní čtenáři, tímto medailonem chceme uctít čestnou členku asociace  MARKÉTU BEZŮŠKOVOU (7.2.1970 – 10.7.2019),  která jako první v Čechách – spolu s Radkem Neškrabalem – začala praktikovat a učit kraniosakrální terapii. Této metodě se věnovala už od r. 1994. [...]

14. října 2022|

Může být trauma předáno skrze naší DNA?

 Johnathan Davis: ,,Naučme se uvolnit trauma ještě předtím, než jej předáme další generaci." „PTSP je tragédie zahrnující celé tělo, integrální lidská událost enormních rozměrů a masivního dopadu." - Susan Pease Banitt Myšlenka mezigeneračního traumatu předpokládá, že vážná traumata mohou postihnout děti a vnoučata [...]

12. října 2022|

Průběh běžného kraniosakrálního ošetření

V následujících řádcích vám přiblížíme průběh běžného kraniosakrálního ošetření. Úvodní rozhovor - ošetření kraniosakrální metodou začíná úvodním rozhovorem, během kterého terapeut zjistí váš záměr, dotáže se na anamnézu a na vaše zdroje. Dále vám pomůže spojit se se svým tělem a uvolnit se [...]

26. července 2022|

Tsunami v Japonsku

Kaeko Kato, 11. března 2011 Ten den si pamatuji. Zrovna jsem seděl u svého pracovního stolu a vyřizoval nějaké papíry, když jsem náhle pocítil celkem silný otřes. V mém městě bylo tohle neobvyklé. Zapnul jsem televizi, abych se podíval, jestli se neobjeví nějaké [...]

26. července 2022|

Historie a vývoj kraniosakrální terapie

I když se novodobá historie kraniosakrální biodynamiky odvozuje původně z osteopatie, našli bychom práci zaměřenou na vnímání a podporu jemných pohybů energie v lidském těle i v dalších kulturách v dávné minulosti. Američtí osteopaté pracovali se zprůchodněním fyzického systému pomocí vnějších manipulací. Za [...]

24. června 2022|

Práce se zdroji při biodynamickém ošetření

Nedílnou součástí biodynamického ošetření je práce se zdroji. Tento pojem v kraniosakrální biodynamice používáme pro označení věcí, činností, vztahů, našich vnitřních kvalit,  které nás posilují, přinášejí nám potěšení, vyvolávají v nás pocit bezpečí - to vše jsou “zdroje”. Zdroje nám  přinášejí radost, energii, [...]

23. června 2022|

Základní prvky terapeutického vztahu – rozhovor s Andreasem Huckelem

Jak chápeš roli vztahu mezi klientem a terapeutem? Vztah mezi klientem a terapeutem je software, který umožňuje, aby klient dosáhl požadovaných změn. Časový rámec, etické principy terapeuta a finanční výměna za terapeutické služby představují hardware. Tyto oblasti pak společně tvoří dvě nohy, [...]

15. prosince 2020|

Matthew Appleton: Vnitřní přirozenost a vnější příroda

 Kořeny ekologické krize v pre a perinatálních zážitcích Formativní oddělení od naší přirozenosti a přírody Terapeutická práce s miminky (Integrativní dětská terapie) má mnoho úrovní. Vyřešení momentálních obtíží představuje pouze jednu z nich. Na další úrovni můžeme tuto práci chápat ekologicky. Když [...]

22. dubna 2020|

Mike Boxhall RCST., FCSTA: Vtělená přítomnost

Několik poznámek ke konferenci Breath of Life 2017 ve Velké Británii Existuje mnoho úrovní… Jako terapeut nejrůznějších přístupů pracuji už více než 45 let. V příspěvku předkládám určité shrnutí svých zkušeností, sesbíraných z učení na seminářích. Vedu zhruba třicet tří či čtyřdenních kurzů [...]

25. února 2019|

Alexander Lowen: Cesta k vibrujícímu zdraví

V  nakladatelství Portál právě vyšla kniha Alexandera a Leslie Lowen: Cesta k vibrujícímu zdraví (manuál bioenergetických cvičení), kterou bychom rádi doporučili vaší pozornosti. Anotace: Bioenergetika představuje způsob, jak chápat lidskou osobnost z hlediska jejího těla a energetických procesů. Jde též o způsob terapie, [...]

30. listopadu 2016|

Šestý smysl: věda začíná objasňovat, jak vnímáme elektrická pole

Vědci začínají přicházet na to, co se děje uvnitř buněk, když vnímáme elektrická pole. Reiki, léčení energií, jóga, čikung, čchi a mnoho dalších duchovních a léčebných praxí je silně založeno na vnímání energie proudící skrze živé věci. Všechny žijící buňky mají elektrické pole [...]

29. března 2016|

Kranio je pro děti skvělou ozdravnou metodou

Kraniosakrální biodynamika je velmi jemnou a účinnou metodou, která podporuje vnitřní moudrost těla a jeho schopnost nalezení rovnováhy a zdraví. Pracuje nejen s fyzickým tělem, ale i psychikou a duchovními aspekty člověka. Prostřednictvím jemného doteku, pozornosti a hlubokého klidu ošetřující aktivuje a posiluje ozdravné procesy [...]

5. října 2015|

Edit Tichá: Kraniosakrální biodynamika a přepis vnitřních vzorců

Kdo si alespoň jednou v životě vyzkoušel terapii kraniosakrální biodynamikou, dá mi jistě za pravdu, že jde o jemnou neinvazivní metodu, která je velmi příjemná. Co jí propůjčuje tuto kvalitu? Co v našem niterném prostoru vlastně způsobí, že se cítíme příjemně? Děje se [...]

15. srpna 2015|

Pocta Dr. Sutherlandovi

Ráda bych se s Vámi podělila o zážitek, který mě naplnil, ostatně jako vždy od samého počátku, co jsem se setkala s kraniosakrální biodynamikou, hlubokou úctou a vděčností ke všem těm, kteří byli přede mnou a v celé šíři a s hlubokým pochopením [...]

26. března 2015|

Těhotenské a porodní bolesti

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA aneb, jak jsme překonali těhotenské a porodní bolesti a strasti Matej Kosorok   Když říkám „my“, mám na mysli hlavně svou ženu Ivanu. Věřím, že kraniosakrální terapie, kterou se mnou v roli terapeuta absolvovala od 3. měsíce těhotenství 1 x týdně, nám [...]

11. ledna 2015|
Přejít nahoru